Εισαγωγική κατάρτιση για το Συνεταιριστικό Μοντέλο

Εισαγωγική κατάρτιση για το Συνεταιριστικό Μοντέλο

Μια παρουσίαση από την Ειδική Ανάπτυξης Συνεταιρισμών Margaret Bau. Τρόπος λειτουργίας, είδη συνεταιρισμών, παραδείγματα από όλο τον κόσμο, βήματα δημιουργίας ενός συνεταιρισμού.