Το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α. συμμετέχει στην δεύτερη Ευρωπαϊκή συνάντηση της σύμπραξης CoopStarter

Το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α. συμμετέχει στην δεύτερη Ευρωπαϊκή συνάντηση της σύμπραξης CoopStarter