1ο Μέρος Κορυφαίες Διεθνείς Οργανώσεις Συνεταιρισμών και της ΚΑΛΟ συναντούν Ελληνικά Κινήματα

1ο Μέρος Κορυφαίες Διεθνείς Οργανώσεις Συνεταιρισμών και της ΚΑΛΟ συναντούν Ελληνικά Κινήματα

1ο Μέρος Κορυφαίες Διεθνείς Οργανώσεις Συνεταιρισμών και της ΚΑΛΟ συναντούν Ελληνικά Κινήματα
Ημερίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75 «Οι συνεταιρισμοί και η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο»