Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008

Για την εγγραφή σας στο Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., παρακαλώ διαβάστε την συνοπτική έκδοση του καταστατικού του, που περιγράφει τους σκοπούς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και μια ταχυδρομική αίτηση ή την πλήρη έκδοσή του


Συνοπτική έκδοση Καταστατικού
- Ταχυδρομική Αίτηση


Πλήρη έκδοση Καταστατικού

 

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. συγκεντρώνει χρήματα για την ενημέρωση και την προώθηση των πρακτικών της Κοινωνικής Οικονομίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, με κύριο στόχο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί με την μετάδοση μηνυμάτων μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Μέσων Επικοινωνίας.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, ο αριθμός λογαριασμού του Δικτύου Κ.Α.Π.Α., στην Εθνική Τράπεζα είναι ο 359/296284-57 και
στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου είναι ο 1040002122000

 

 

      
Σκοπός του Δικτύου Κ.Α.Π.Α είναι να γίνει γνωστό, πως οι συνεταιρισμοί, όταν δεν είναι συνεταιρισμοί μόνο κατ' όνομα, και βασίζονται στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές βοηθούν την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου με την τοποθέτηση του στο κέντρο του ενδιαφέροντος, με την ανοιχτή, αυτόνομη, διάφανη με σταθερούς κανόνες λειτουργία τους, αλλά και με διαρκείς κοινωνικούς στόχους.

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. προωθεί μια συνεταιριστική νομοθεσία η οποία θα βασίζεται στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και την Συνεταιριστική Εκπαίδευση, ως τα κλειδία της επιτυχίας για την ίδρυση συνεταιρισμών

Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους γνωρίζουμε τα δύο κυρίαρχα συστήματα Οικονομιών, την Δημόσια ή Κρατική Οικονομία και την Ιδιωτική Οικονομία της Ελεύθερης Αγοράς, που αντιπαλεύουν για την επικράτηση τους ή συνεργάζονται καθορίζοντας τα μεταξύ τους σύνορα.

Τον τελευταίο αιώνα είδαμε άλλοτε την Κρατική Οικονομία να ενασχολείται με θέματα που άπτονται της Ιδιωτικής Οικονομίας και άλλοτε να υποστηρίζει την ενασχόληση του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούν πεδίο της Δημόσιας Οικονομίας.

Οι προτεινόμενες επιλογές μας ως Πολίτες, οδηγούν σε μονόδρομους που όμως συνέχεια αλλάζουν.

Πρέπει να επιλέγουμε αναγκαστικά μεταξύ των δύο μοντέλων.
Είναι όμως έτσι;

Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο επιλογές, ή μήπως υπάρχει μια τρίτη;

Αυτή της Κοινωνικής ή Αλληλέγγυας Οικονομίας, με 1.000.000.000 μέλη σε όλο τον Κόσμο; Στατιστικά στοιχεία

- Ένα Οικονομικό Μοντέλο που, εφαρμόζεται πλέον στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στην γειτονική μας Κύπρο, όπως επίσης και σε όλο τον Κόσμο και χρησιμοποιείται ως ένα σχέδιο επιβίωσης «παντός καιρού».

- Ένα Οικονομικό Μοντέλο που κάποτε, πριν την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, εφαρμοζόταν στις κοινότητες του τόπου μας και υπήρξε o συνήθης τρόπος συνεργασίας και επιβίωσης των ανθρώπων, μια πρωτοπορία του τόπου μας αναγνωριζόμενη διεθνώς εάν και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Περισσότερα ....

- Βασίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία των ανθρώπων.

- Ενεργεί παράλληλα με τα δύο γνωστά Οικονομικά Μοντέλα.

- Προσδίδει στην επιβίωση των πολιτών ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την επικρατούσα κάθε φορά πολιτική κατεύθυνση Κρατική ή Ιδιωτική.

- Εξασφαλίζει αναδιανομή του πλούτου και περιφερειακή ανάπτυξη.

- Εφαρμόζει πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές τροφίμων.

- Δίνει μεγαλύτερη αγοραστική ισχύ στον πενιχρό μισθό μας.

- Προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες, προάγει τον πολιτισμό.

Με λίγα λόγια οδηγεί σε αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι μήπως τελικά αυτός ο λόγος, (Κοινωνική Οικονομία) που οι Ευρωπαίοι Συμπολίτες μας απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές τροφίμων από αυτές της Ελλάδας, καθώς και πολλές άλλες κοινωνικές παροχές άγνωστες στον τόπο μας;


ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α.

Όνομα
Επώνυμο
Όνομα Πατρός
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός Ταυτότητας
Διεύθυνση
Πόλη
Νομός
Τ.Κ.
Επάγγελμα
Ιθαγένεια
Τηλέφωνο
e-mail
 
Σχόλια