Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι
Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008

Για την εγγραφή σας στο Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., παρακαλώ διαβάστε την συνοπτική έκδοση του καταστατικού του, που περιγράφει τους σκοπούς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του.


Συνοπτική έκδοση Καταστατικού
- Ταχυδρομική Αίτηση


Πλήρη έκδοση Καταστατικού

 

 

       ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α.

Όνομα
Επώνυμο
Όνομα Πατρός
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός Ταυτότητας
Διεύθυνση
Πόλη
Νομός
Τ.Κ.
Επάγγελμα
Τηλέφωνο
e-mail
 
Τομείς και Σχόλια