Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008

Για την εγγραφή σας στο Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., παρακαλώ διαβάστε την συνοπτική έκδοση του καταστατικού του, που περιγράφει τους σκοπούς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και μια ταχυδρομική αίτηση ή την πλήρη έκδοσή του


Συνοπτική έκδοση Καταστατικού
- Ταχυδρομική Αίτηση


Πλήρη έκδοση Καταστατικού

         
Έτος 1986 - Περιοδικό Συνεταιριστική Πορεία του επιστημονικού ιδεολογικού Σωματείου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥΤεύχος 1 Α τρίμηνο 1986

Τεύχος 2 Β τρίμηνο 1986

Τεύχος 3 Γ τρίμηνο 1986

Τεύχος 4 Δ τρίμηνο 1986Έτος 1987 -Περιοδικό Συνεταιριστική Πορεία του επιστημονικού ιδεολογικού Σωματείου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Τεύχος 5 Α τρίμηνο 1987

Τεύχος 6 Β τρίμηνο 1987

Τεύχος 7 Γ τρίμηνο 1987

Τεύχος 8 Δ τρίμηνο 1987
Περιοδικό Συνεταιριστική Πορεία του επιστημονικού ιδεολογικού Σωματείου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Τεύχος 9 Α τρίμηνο 1988

Τεύχος 10 Β τρίμηνο 1988

Τεύχος 11 Γ τρίμηνο 1988

Τεύχος 12 Δ τρίμηνο 1988
Περιοδικό Συνεταιριστική Πορεία του επιστημονικού ιδεολογικού Σωματείου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Τεύχος 13 Α τρίμηνο 1989

Τεύχος 14 Β τρίμηνο 1989

Τεύχος 15 Γ τρίμηνο 1989

Τεύχος 16 Δ Γ τρίμηνο 1989Περιοδικό Συνεταιριστική Πορεία του επιστημονικού ιδεολογικού Σωματείου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Τεύχος 17 Α τρίμηνο 1990

Τεύχος 18 Β τρίμηνο 1990

Τεύχος 19 Γ τρίμηνο 1990

Τεύχος 20 Δ τρίμηνο 1990
Περιοδικό Συνεταιριστική Πορεία του επιστημονικού ιδεολογικού Σωματείου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Τεύχος 21 Α τρίμηνο 1991

Τεύχος 22 Β τρίμηνο 1991

Τεύχος 23 Γ τρίμηνο 1991

Τεύχος 24 Δ τρίμηνο 1991