Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 482/2008

Για την εγγραφή σας στο Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., παρακαλώ διαβάστε την συνοπτική έκδοση του καταστατικού του, που περιγράφει τους σκοπούς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και μια ταχυδρομική αίτηση ή την πλήρη έκδοσή του


Συνοπτική έκδοση Καταστατικού
- Ταχυδρομική Αίτηση


Πλήρη έκδοση Καταστατικού

 

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. συγκεντρώνει χρήματα για την ενημέρωση και την προώθηση των πρακτικών της Κοινωνικής Οικονομίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, με κύριο στόχο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί με την μετάδοση μηνυμάτων μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Μέσων Επικοινωνίας.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, ο αριθμός λογαριασμού του Δικτύου Κ.Α.Π.Α., στην Εθνική Τράπεζα είναι ο 359/296284-57 και
στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου είναι ο 1040002122000

 

 


Ανακοινώσεις

       Μεταφράσεις από Ισπανικά κείμενα.

Στην ιστοσελίδα
www.mondragon-corporation.com/ENG/General-Information/Publications/Bibliography.aspx
βρίσκονται σε μορφή Word format τα "Βασικά κείμενα Συνεταιρισμού" ( BASIC TEXTS ) του Συνεταιριστικού Πανεπιστημίου OTALORA. Περιέχει τον κύκλο μαθημάτων που διδάσκονται οι σπουδαστές του ή τα νέα μέλη του Συνεταιριστικού Οργανισμού Mondragon. Η μετάφρασή τους στα ελληνικά θα συμβάλλει στην κατανόηση των μεθόδων εφαρμογής ενός πετυχημένου μοντέλου συνεταιρισμού, βοηθώντας την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος και στον τόπο μας. Παρακαλούμε όσους διαθέτουν μεταφραστικές ικανότητες ισπανικών κειμένων και επιθυμούν να βοηθήσουν στην εισαγωγή της συνεταιριστικής πρακτικής στην Ελλάδα, να αποστείλουν μεταφρασμένα κομμάτια των παραπάνω κειμένων ή να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο ΚΑΠΑ στο email info@diktio-kapa.dos.gr για τον συντονισμό της προσπάθειας.