Ανθρωποι και συνεργατισμός Ι

Ανθρωποι και συνεργατισμός Ι

Καταλανική παραγωγή. Τι είναι οι Συνεταιρισμοί, μέλη στην Καταλoνία και τον υπόλοιπο κόσμο