Συνεταιριστικές εκδόσεις

Στρατηγικό Σχέδιο της ICA 2020-2030

Μια Ανθρωποκεντρική Πορεία για μια Δεύτερη Συνεταιριστική Δεκαετία (2020-2030)

Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21ο αιώνα

Η ανάλυση της αναθεώρησης των συνεταιριστικών αρχών, από την Επιτροπή του Καθηγητή κ. Ian MacPherson όπως αυτές καθιερώθηκαν από την Γενική Συνέλευση της ICA το 1995

Έκδοση του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ. )

Μετάφραση του Καθηγητή κ. Κώστα Παπαγεωργίου


 

Αναγνώριση και Νομικές Μορφές της Κοινωνικής Επιχείρησης στην Ευρώπη:Μια Κριτική Ανάλυση από την πλευρά του Συγκριτικού Δικαίου Antonio Fici Euricse

Αναγνώριση και Νομικές Μορφές της Κοινωνικής Επιχείρησης στην Ευρώπη:
Μια Κριτική Ανάλυση από την πλευρά του Συγκριτικού Δικαίου Antonio Fici Euricse

Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο (ελληνική έκδοση)

Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο

Ελληνική Εκδοση


Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο (αγγλική έκδοση)

Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο

Αγγλική Εκδοση


“Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα”

“Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα” του Edgar Parnell
Ένα σημαντικό βιβλίο που περιγράφει τι είναι πραγματικά οι συνεταιρισμοί και πως οργανώνονται για να επιτύχουν.

Το μέλλον της εργασίας

Το μέλλον της εργασίας

ΙCA Annual Report 2016

ΙCA Annual Report 2016

Cooperatives and Employment: Second global report 2017

Cooperatives and Employment: Second global report 2017

Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better World

Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better World

Αρχές Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Αρχές Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αχιλλέας Κοντογεώργος & Παναγιώτα Σεργάκη

Σύντομο Εγχειρίδιο του συνεταιριστή (φαρμακοποιού) του Βασίλη Μπιρλιράκη

Σύντομο Εγχειρίδιο του συνεταιριστή (φαρμακοποιού)του Βασίλη Μπιρλιράκη

Α Εuropean Stature for Social and Solidarity-Based Enterprise


Recognition and Legal Forms of Social Enterprise in Europe: A Critical Analysis from a Comparative Law Perspective

Recognition and Legal Forms of Social Enterprise in Europe: A Critical Analysis from a Comparative Law Perspective

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ: Μεθοδολογία και διερευνητική εφαρμογή για 33 χώρες

Επιχειρηματική Δράση των Συνεταιρισμών:
Μεθοδολογία και διερευνητική εφαρμογή για 33 χώρες
Hans Groeneveld (ICA)