Συλλογή κειμένων

Βασικές έννοιες – Ορισμοί από την «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Κοινωνικών Επιχειρήσεων»

Βασικές έννοιες –Ορισμοί από την «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Κοινωνικών Επιχειρήσεων» της Μη – Κυβερνητικής Προοπτικής – Κοινωνία των Πολιτών

Κοινωνική Οικονομία και Οικονομία της Αλληλεγγύης

Κοινωνική Οικονομία και Οικονομία της Αλληλεγγύης

Βανέσα Κριατσιώτη (Ινστιτούτο ΓΣΕΕ)

 


Ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών – Ιδιαιτερότητες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών – Ιδιαιτερότητες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Έκδοση Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας


Αφιέρωμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία στην Κοινωνική Οικονομία (29-5-2001)

Αφιέρωμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία στην Κοινωνική Οικονομία (29-5-2001)

Ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου κ. Γιώργου Λιλλήκα στην εκδήλωση της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας


Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα (Αριστείδης Ν. Κλήμης)

Τόμος Πρώτος: Από την αρχαιότητα μέχρι το 1922
Τόμος Δεύτερος: Από το 1923 μέχρι το 1934/5
Τόμος Τρίτος: Από το 1935 μέχρι το 1945
Τόμος Τέταρτoς: Από το 1946 μέχρι το 1960
Τόμος Πέμτος: Από το 1961 μέχρι το 1976 (Και σύντομη περιγραφή στα νεότερα χρόνια)
Τόμος Έκτος: Οι Μεγάλοι Νεότεροι Συνεταιριστές Θεόδωρος Τζωρτζάκης (1892-1971)

Συνεργατισμός-Συνεταιρισμοί

Συνεργατισμός, Συνεταιρισμοί: Ιστορία – Φιλοσοφία – Αποστολή – η εναλλακτική λύση
Σταύρος Λ. Μαριάδης