Ξεκινώντας έναν συνεταιρισμό

Συνεταιριστική Εκπαίδευση, το κλειδί της επιτυχίας ενός συνεταιριστικού εγχειρήματος

«Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι, και αυτός θα φάει για μια ημέρα. Μάθε τον να ψαρεύει και θα τρώει για μια ζωή».

Η 5η διεθνή συνεταιριστική αρχή, μια από τις 7 συνεταιριστικές αρχές  που καθορίζουν την ταυτότητα μιας συνεταιριστικής επιχείρησης αναφέρετε στην συνεταιριστική εκπαίδευση, δίνοντας της, την διαχρονική αξία ως το κλειδί επιτυχία των συνεταιρισμών.

Οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο τηρούν την παράδοση του πρώτου σύγχρονου συνεταιρισμού του Rochdale, ο οποίος αφιέρωνε το 3% του πλεονάσματός του στην συνεταιριστική εκπαίδευση.

Χώρες οι οποίες φημίζονται για την έντονη συνεταιριστική τους δράση, όπως η Φιλανδία (με το 62% του πληθυσμού της ως μέλη συνεταιρισμών, η Σουηδία ο Καναδάς (40% μέλη συνεταιρισμών), η Ισπανία η οποία επιτυχώς αναπτύσσει συνεταιρισμούς, οι οποίοι παρέχουν το 21.6% των θέσεων εργασίας της χώρας, η Αργεντινή και η Βραζιλία διαπρέπουν στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση για τους συνεταιρισμούς και στα Κέντρα Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Αντίθετα στην Ελλάδα η λειτουργία των συνεταιρισμών βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό συνεταιριστικά απαίδευτων μελών, μιμούμενα συνήθως μοντέλα της κρατικής ή ιδιωτικής οικονομίας, με τα γνωστά αποτελέσματα αποτυχίας των συνεταιρισμών στον τόπο μας.

Η εμπέδωση της διαφορετικότητας της Συνεταιριστικής Οικονομίας σε σχέση με την κρατική και την ιδιωτική διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός συνεταιριστικού εγχειρήματος.

Η συνεταιριστική εκπαίδευση κινείται σε δύο παράλληλους άξονες καλύπτοντας την διπλή φύση και λειτουργία των συνεταιρισμών του συνεταιρισμού ως οργάνωση (Ένωση προσώπων – Σωματείο) και του συνεταιρισμού ως επιχείρηση

Ως οργάνωση ο συνεταιρισμός έχει σκοπό να καλύψει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες των μελών και πρέπει να ελέγχετε από τα μέλη της.  Η οργανωτική συνεταιριστική εκπαίδευση καταρτίζει τα μέλη για τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών κατά τα 150 χρόνια της ιστορίας τους, αντλώντας τις απαραίτητες μεθόδους ελέγχου ως μια πρόσθετη εγγύηση δημοκρατικού ελέγχου από τα μέλη, αναδεικνύει τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών σε σχέση με άλλες μορφές επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής των συνεταιριστικών αρχών.

Ως επιχείρηση ο συνεταιρισμός θα πρέπει να λειτουργεί αποδοτικά όπως όλες οι επιχειρήσεις παράγοντας οφέλη με τα οποία θα καλύψει τις ανάγκες των μελών. Η επαγγελματική επιχειρησιακή συνεταιριστική εκπαίδευση έχει ως σκοπό να καταρτίσει τα μέλη ώστε να διαθέτουν τις κατάλληλες επαγγελματικές, επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες για την αποδοτική λειτουργία της.

Για την εκκίνηση συνεταιρισμών, δείτε Υποστήριξη συνεταιριστικής εκπαίδευσης.