Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. στηρίζει το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών του Ο.Η.Ε. για το 2012 υπό το σύνθημα

“Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χτίζουν ένα καλύτερο κόσμο”.

Η Dame Pauline Green, Πρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας  παρουσιάζει το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών.

Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών γιορτάζει έναν διαφορετικό τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας το οποίο επικεντρώνεται στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι στην ανθρώπινη απληστία. Είναι η ευκαιρία μας για να εστιάσουμε την προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων, της επιχειρηματικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού στις επιτυχίες και τα πλεονεκτήματα του συνεταιριστικού μοντέλου. Αν μπορείτε να βοηθήσετε παρακαλώ επικοινωνήστε με την Nicola Kelly στο e-mail kelly@ica.coop

Παρουσίαση για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από τον Ο.Η.Ε. με ελληνικούς υπότιτλους

Μήνυμα για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών Παρουσίαση για την προώθηση του Διεθνούς Ετους Συνεταιρισμών Παρουσίαση για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από την εφημερίδα Agrenda

IYCOHE

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ για το 2012 ως Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών

Ανεπίσημη μετάφραση του Δελτίου Τύπου του ΟΗΕ για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών

Ανεπίσημη μετάφραση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα 

IYCICA

Η επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας για το 2012 ως Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ

Ανεπίσημη μετάφραση του Δελτίου Τύπου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών

Παρουσίαση του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών (IYC) ως μουσικό θέμα από το συγκρότημα St. Vincent and the Grenadines.