Νομικά κείμενα

Στατιστικές για τους Συνεταιρισμούς (I.L.O) 

Στατιστικές για τους Συνεταιρισμούς 
Έννοιες, ταξινόμηση, εργασία και μέτρηση της οικονομικής συμβολής Έκδοση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) σχετικά με προτεινόμενες μεθόδους μέτρησης των συνεταιριστικών μεγεθών, αλλά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης ώστε να μην είναι ψευδοσυνεταιρισμός.

Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21ο αιώνα

Η ανάλυση της αναθεώρησης των συνεταιριστικών αρχών, από την Επιτροπή του Καθηγητή κ. Ian MacPherson όπως αυτές καθιερώθηκαν από την Γενική Συνέλευση της ICA το 1995

Έκδοση του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ. )

Μετάφραση του Καθηγητή κ. Κώστα Παπαγεωργίου


Τεκμηρίωση της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της ICA (ICA)

Τεκμηρίωση της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της ICA Αγγλική έκδοση

Τεκμηρίωση της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της ICA Ελληνική έκδοση


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συνοπτική παρουσίαση υποστηρικτικού υλικού για την συνεταιριστική νομοθεσία

EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (ICA)

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών της ICA Ελληνική έκδοση

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην τελευταία παγκόσμια Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA).


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία, 3η έκδοση (ILO) – ελληνική μετάφραση

 


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Antonio Fici

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη νομική ταυτότητα των συνεταιρισμών. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τον ρόλο και τη λειτουργία του νόμου και της συγκριτικής νομικής έρευνας για το θέμα της συνεταιριστικής ταυτότητας (Μέρος 2). Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη συνεταιριστική ταυτότητα στο πλαίσιο των Αρχών της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) και της Δήλωσης της ICA για την Συνεταιριστική Ταυτότητα γενικά (Μέρος 3). Το τρίτο μέρος συγκρίνει τη Δήλωση της ICA για την συνεταιριστική ταυτότητα με τη νομική ταυτότητα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποδίδουν σε συνεταιρισμούς (Μέρος 4). Ακολουθούν τα συμπεράσματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μια πρόταση νόμου προς το Υπουργείο Οικονομικών του 2011 για την ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία που χάθηκε στον χρόνο…

Βασίζεται στην Βάσκικη συνεταιριστική νομοθεσία στην οποία όλες οι εκδόσεις της ICA αναφέρονται στο συνεταιριστικό διοικητικό και οικονομικό μοντέλο της ως αναπτυξιακή πρόταση για το μέλλον των συνεταιρισμών.


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σύγκριση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα με την Ισπανία

ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών σε ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (2001)

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.) Σύσταση 193 «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιρισμών»

Η υποχρέωση προς την Διεθνή Κοινότητα για την ένταξη της συνεταιριστικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και μια νομοθεσία η οποία θα βασίζεται στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ: Μεθοδολογία και διερευνητική εφαρμογή για 33 χώρες

Επιχειρηματική Δράση των Συνεταιρισμών:
Μεθοδολογία και διερευνητική εφαρμογή για 33 χώρες
Hans Groeneveld (ICA)