ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Statistics on Cooperatives Concepts, classification,
work and economic contribution measurement (ILO)
Ελληνική έκδοση
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Έννοιες, ταξινόμηση, εργασία και μέτρηση της οικονομικής συμβολής Έκδοση του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας  (ILO)  σχετικά με προτεινόμενες μεθόδους μέτρησης των συνεταιριστικών μεγεθών, αλλά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης ώστε να μην είναι ψευδοσυνεταιρισμός.