Πρόταση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την ίδρυση συνεταιρισμών καταναλωτών

Πρόταση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την ίδρυση συνεταιρισμών καταναλωτών

Πρόταση για την ίδρυση συνεταιρισμών καταναλωτών του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια της συνεργασίας Συνεργατική Κοινωνία

Προς Συλλόγους, Σωματεία και άλλες συλλογικές μορφές συνεργασίας

Για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών με την εξασφάλιση φτηνών τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, κοινωφελών υπηρεσιών και την αναχαίτιση της ανεργίας

Με την υποστήριξη της Οργάνωσης των Συνεταιρισμών Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών