Έγγραφα διεθνών οργανισμών

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) – Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) – «Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών»

Δελτίο Τύπου του ΟΗΕ Η ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών (Κείμενο στα Αγγλικά)

Ανεπίσημη μετάφραση του Δελτίου Τύπου του ΟΗΕ για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) – «Οι Συνεταιρισμοί για την Κοινωνική Ανάπτυξη»

Η τεκμηρίωση της πρότασης του Γενικού Γραμματέα για την προκήρυξη ενός Διεθνούς Έτους του ΟΗΕ για την προώθηση και δημιουργία Συνεταιρισμών «Οι συνεταιρισμοί για την Κοινωνική Ανάπτυξη» (Κείμενο στα Αγγλικά)

Ανεπίσημη ελληνική μετάφραση της πρότασης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την προκήρυξη ενός Διεθνούς Έτους για την προώθηση και δημιουργία Συνεταιρισμών «Οι συνεταιρισμοί για την Κοινωνική Ανάπτυξη»

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΙLO) – «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης-Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση»

«Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης – Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση» (Κείμενο στα Αγγλικά)

Ελληνική μετάφραση της Έκθεσης «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης – Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση»


Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) – Σύσταση 193 «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιρισμών»

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.) Σύσταση 193 «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιρισμών»

Η υποχρέωση προς την Διεθνή Κοινότητα για την ένταξη της συνεταιριστικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και μια νομοθεσία η οποία θα βασίζεται στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες.

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΙLO) – Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία

«Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία (Τρίτη έκδοση)» (Ελληνική Μετάφραση)

Eλληνική μετάφραση των «Κατευθυντήριων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία (Δεύτερη έκδοση)»


Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΙLO) – Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων

«Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» (αγγλική έκδοση)

Eλληνική μετάφραση του «Συνεταιριστικού Εγχειριδίου για τις Οργανώσεις Εργαζομένων»


«ΣΧETIKA ME THN ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Κείμενο Επιτροπής Βρυξέλλες 23-2-2004 COM(2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη»

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρoώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη /*COM/2004/0018 τελικό *


Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας που θα έπρεπε να ισχύει σε όλη την Ε.Ε. από τις 18 Αυγούστου 2006 (Σύνοψη)

Η κανονιστική διάταξη για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας