Εισαγωγικά κείμενα

Ορισμός, Αξίες και Αρχές που διέπουν μια Συνεταιριστική Επιχείρηση

Ορισμός, Αξίες και Αρχές που διέπουν μια Συνεταιριστική Eπιχείρηση

Χρήσιμες διευκρινήσεις για τις Συνεταιριστικές Αρχές

Χρήσιμες διευκρινήσεις για τις Συνεταιριστικές Αρχές

Η Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.) του 1.000.000.000 μελών

Η Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.) του 1.000.000.000 μελών

Η αρχή, ο πρώτος σύγχρονος καταναλωτικός συνεταιρισμός

Η αρχή, ο πρώτος σύγχρονος καταναλωτικός συνεταιρισμός

Κάποτε στην Ελλάδα: Η συνεταιριστική πρωτοπορία της πριν την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους


Κοινωνική Οικονομία, το ώριμο τέκνο της Οικιακής Οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία, το ώριμο τέκνο της Οικιακής Οικονομίας

Συμμετοχικές Επιχειρήσεις: η Αυτοάμυνα της Κοινωνίας

H Ηλεκτρονική Έκδοση Συμμετοχικές Επιχειρήσεις η Αυτοάμυνα της Κοινωνίας

– Ιστορικές αναφορές για το συνεταιριστικό κίνημα στον Κόσμο και στην Ελλάδα
– Φιλοσοφία, δομή και λειτουργία των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
– Νομοθετικό Πλαίσιο
– Πρόταση Δημιουργίας ανοιχτών Καταναλωτικών συνεταιρισμών με κοινωφελείς προεκτάσεις
– Οι ευκαιρίες ανάπτυξης υπό την στέγη της Ευρωπαϊκής Ένωσης