Παλαιότερα Συνεταιριστικά Βιβλία από την Ελλάδα

Η Εξέλιξις των Γεωργικών Συνεταιρισμών εν Ελλάδι από την επανάσταση του 1821 μέχρι το 1940

Η Εξέλιξις των Γεωργικών Συνεταιρισμών εν Ελλάδι από την επανάσταση του 1821 μέχρι το 1940

Παπαγαρυφάλλου


Η Διάρθρωση της Αγροτικής Οικονομίας και των Θαλάσσιων Μεταφορών πριν και μετά την επανάσταση του ’21

Η Διάρθρωση της Αγροτικής Οικονομίας και των Θαλάσσιων Μεταφορών πριν και μετά την επανάσταση του ’21

Μια μελέτη σημείο αναφοράς για τους νεώτερους μελετητές για το κοινοτικό και συνεταιριστικό μοντέλο πριν το 1821

Παπαγαρυφάλλου


Οι συνεταιρισμοί από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως

Οι συνεταιρισμοί από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως
Τζωρτζάκη & Χασαπόπουλου

Οι συνεταιρισμοί – Τσάκα & Καλιτσουνάκη

Οι συνεταιρισμοί

Κ. Τσάκας


Συνεργατικοί συνεταιρισμοί: Αμπελάκια – Υδρα – Σπέτσες – Ψαρά

Οι συνεργατικοί συνεταιρισμοί: Αμπελάκια – Υδρα – Σπέτσες – Ψαρά
Γεώργιου Φιλαρέτου

Οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων

Οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων
Περιοδικό Πανδώρα

Οργάνωση και καταστατικό σχολικού συνεταιρισμού

Οργάνωση και καταστατικό σχολικού συνεταιρισμού
Φωτεινή Τζωρτζάκη

Συνεργατισμός-Συνεταιρισμοί

Συνεργατισμός, Συνεταιρισμοί: Ιστορία – Φιλοσοφία – Αποστολή – η εναλλακτική λύση
Σταύρος Λ. Μαριάδης