Τι είναι μια συνεταιριστική επιχείρηση;

Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι όπως οι συνηθισμένες επιχειρήσεις

Απ’ έξω ένας συνεταιρισμός μπορεί να μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

Οι συνεταιρισμοί επιθυμούν να είναι επιτυχημένοι επιχειρηματικά, είναι επιχειρήσεις πάνω απ’ όλα και όχι φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους είναι αυτό που τους κάνει διαφορετικούς.

Μέλη ενός συνεταιρισμού, μπορεί να είναι αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι, παραγωγοί, καταναλωτές ή η τοπική κοινωνία. Ένας συνεταιρισμός υπάρχει για να καλύπτει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών τους, επίσης αυτά τα μέλη είναι οι ιδιοκτήτες του και έχουν ισότιμο λόγο για τις δραστηριότητες του. Καθώς τα μέλη έχουν την διπλή ιδιότητα του ιδιοκτήτη, ο οποίος αποφασίζει για την λειτουργία του συνεταιρισμού, αλλά και του πελάτη μπορούν να απολαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες με μοναδική ποιότητα και χαμηλή τιμή παρέχοντας μια πιο συλλογική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη.

Λόγο της ίδιας της φύσης των συνεταιρισμών, τα μέλη τους συνεργάζονται πιο στενά, μοιράζονται τις γνώσεις και παρέχουν ευκαιρίες με τρόπους που είναι αδύνατο να προσφέρουν οι επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από μετόχους.

Η διανομή των κερδών γίνετε με τρόπο δίκαιο ανάλογα με την προσφορά του κάθε μέλους στον συνεταιρισμό του . Οι συνεταιρισμοί αντί να επιβραβεύουν τους εξωτερικούς επενδυτές, μοιράζουν τα πλεονάσματά τους μεταξύ των μελών τους.

Μέλη και όχι μέτοχοι

Η θεμελιώδης διαφορά των συνεταιρισμών είναι ότι έχουμε μέλη –όχι μετόχους- οι οποίοι λαμβάνουν δημοκρατικά τις αποφάσεις για την λειτουργία τους. Αυτά τα μέλη μπορεί να είναι εργαζόμενοι, παραγωγοί ή πελάτες ανάλογα με το είδος του συνεταιρισμού. Την ίδια στιγμή είναι ιδιοκτήτες της συνεταιριστικής επιχείρησης. Έτσι ελέγχουν και μοιράζουν τα κέρδη οι ίδιοι.

Οι συνεταιρισμοί είναι μοναδικοί επειδή μέλη τους είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις υπηρεσίες ή προϊόντα τους οι οποίοι συμμετέχουν σε διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι βρίσκουν δουλειά και έχουν άμεσα μερίσματα στους συνεταιρισμούς εργαζομένων, οι παραγωγοί προωθούν τα προϊόντα τους και έχουν μερίσματα από την πώληση τους στους συνεταιρισμούς παραγωγών, και οι καταναλωτές έχουν άμεσα μερίσματα στους συνεταιρισμούς χρηστών (καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, στεγαστικοί συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές τράπεζες κ.λ.π.). Οι Συνεταιρισμοί πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών (όπως οι κοινωνικοί και κοινοτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια) είναι επίσης μια χαρακτηριστική μορφή με μέλη διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών ( εργαζόμενων που παράγουν υπηρεσίες, καταναλωτών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες κλπ) .

Συνοπτικά οι συνεταιρισμοί:

-Αντιπροσωπεύουν μια επιτυχημένη δύναμη για την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή.

-Είναι επιχειρήσεις όχι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Κάνουν εμπόριο, αλλά μοιράζουν εξίσου στα μέλη αλλά και επανεπενδύουν τα κέρδη τους. -Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας το λιανικό εμπόριο, τη γεωργία, τη στέγαση, τις τράπεζες, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση, τους καταναλωτές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πνευματική ιδιοκτησία, την ύδρευση, τη βιομηχανία. – Απαντώνται σε όλους τους τύπους και μεγέθη: από τις μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν στους εργαζόμενους μέχρι τις μεγάλες τράπεζες που ανήκουν στους πελάτες.

Αυτό το μείγμα αυτοβοήθειας και αμοιβαιότητας έχει κάνει τους συνεταιρισμούς μια διεθνή δύναμη στην βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων.

Εκατό εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο απασχολούνται σε συνεταιρισμούς, ενώ ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι μέλη τους.

123 εκατομμύρια μέλη συνεταιρισμών στην Ευρώπη, σκέφτονται διαφορετικά

Οι συνεταιρισμοί έχουν μέγεθος από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο τους συμβάλλουν στην την οικονομική και κοινωνική δυναμική της ΕΕ. Οι συνεταιρισμοί είναι βασικοί και ανταγωνιστικοί πρωταγωνιστές σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας.

Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης (Cooperatives Europe) εκπροσωπούν 123 εκατομμύρια μέλη, 5.400.000 εργαζόμενους και 160.000 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει δραστηριότητες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, κοινωνικής δικτύωσης και συνοχής σε όλη της ευρωπαϊκή ήπειρο, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα που επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν λύσεις με ένα συλλογικό τρόπο.