Ομάδα – Διαχείριση συγκρούσεων

 • Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας

  Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ kalomathe.gr/Η παρούσα διάλεξη «Εισαγωγή στην Έννοια της Ομάδας» αποτελεί το πρώτο...

  Read more
  Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
 • Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι

  Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ kalomathe.gr/Η παρούσα διάλεξη «Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες & Φόβοι» αποτελεί το δεύτερο μάθημα...

  Read more
  Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
 • Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα

  Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ kalomathe.gr/Η παρούσα διάλεξη «Ρόλοι στην Ομάδα» αποτελεί το τρίτο μάθημα της θεματικής...

  Read more
  Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
 • Διαχείριση Συναντήσεων

  Διαχείριση Συναντήσεων Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ https://kalomathe.gr/Η παρούσα διάλεξη «Διαχείριση Συναντήσεων» αποτελεί το τέταρτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Ομάδα: Ο...

  Read more
  Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
 • Τρόποι Λήψης Αποφάσεων

  Τρόποι Λήψης Αποφάσεων Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ https://kalomathe.gr/Η παρούσα διάλεξη «Τρόποι Λήψης Αποφάσεων» αποτελεί το πέμπτο μάθημα της θεματικής ενότητας...

  Read more
  Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.
 • Επίλυση Συγκρούσεων

  Επίλυση Συγκρούσεων Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ https://kalomathe.gr/Η παρούσα διάλεξη «Επίλυση Συγκρούσεων» αποτελεί το έκτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Ομάδα: Ο...

  Read more
  Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.