Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα

Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα

Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ kalomathe.gr/
Η παρούσα διάλεξη «Ρόλοι στην Ομάδα» αποτελεί το τρίτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Ομάδα: Ο Πυρήνας Ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ». Προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε από το Σωτήρη Λαϊνά, Ψυχολόγο & Συντονιστής Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Αστέριος Γούσιος για λογαριασμό της AddArt
Μουσική: David Mc Leod, Easy Lemon, incompetech.com/music/royalty-free/faq.html
Κατηγορία
Εκπαίδευση
Άδεια
Άδεια αναφοράς προέλευσης Creative Commons (επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση)