Πλατφόρμα Υποστήριξης Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

 

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CoopStarter 

Η σειρά ενοτήτων συνεταιριστικής κατάρτισης που ακολουθεί, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας CoopStarter 1.0 και 2.0  (Ελληνική έκδοση ιστοσελίδας εδώ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus και στην οποία συμμετείχαν συνεταιριστικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και ενώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη (την Ιταλία, το Βέλγιο, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Δανία, την Σουηδία και την Ελλάδα) με σκοπό την αναχαίτιση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα CoopStarter πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της Ένωσης  Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe).

Η μέθοδος κατάρτισης μεντόρων του CoopStarter υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ένωση των συνεταιρισμών όλου του κόσμου την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.)   και αποτελεί το εκπαιδευτικό της μοντέλο για την Συνεταιριστική Ανάπτυξη σε όλο το κόσμο στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Cooperatives for Development  Coops4dev   

Ένα άλλο αποτέλεσμα της διεθνικοποίησης του προγράμματος CoopStarter είναι η δημιουργία της Coopedia,  μιας Γνωσιακής Βάσης η οποία θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα από όλο τον κόσμο των συνεταιρισμών.   

Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί χωρίζεται σε 9 ενότητες – βήματα με σκοπό να μεταφέρει τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού. Βασίζεται κυρίως στο υποέργο ΙΟ 4 “Εγχειρίδιο CoopStarter” του Διευρωπαϊκού Προγράμματος  CoopStarter  2.0.

Για αυτά τα βήματα σου θα μπορείς να επικοινωνείς με Μέντορες της συνεργασίας CoopStarter από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,  μέσω τηλεδιασκέψεων ή οποιουδήποτε άλλου εφικτού τρόπου, για να περπατήσετε μαζί, υποστηρίζοντας την δημιουργία του συνεταιρισμού σου, ενός βιώσιμου  συνεταιρισμού ο οποίος θα καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές  και πολιτιστικές ανάγκες των μελών του και θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Για την υποστήριξη σου μπορείς να επικοινωνήσεις με μια Δομή Υποστήριξης Εκκίνησης Συνεταιρισμών του CoopStarter  από όλη την Ευρώπη  

Καλό ξεκίνημα στο εγχείρημα σου! 

Για την προσφορά εκπαιδευτικού υλικού από την Ελλάδα, ευχαριστούμε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) για τα Video της ενότητας 1 και το έντυπο υλικό της ενότητας 6, την εκπαιδευτική πλατφόρμα της Κ.ΑΛ.Ο kalomathe.gr για την ελεύθερη χρήση (Creative Commons με αναφορά της πηγής) του οπτικού υλικού για τις ενότητες 6,7,8, το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης (ΕΤ3)  για την εισφορά του στην ενότητα 1,  καθώς και όλες τις Οργανώσεις του Διεθνούς Συνεταιριστικού κινήματος, μέλη της ICA και την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO),  για τη ελεύθερη διακίνηση του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού το οποίο δημιουργούν και αναφέρονται αναλυτικά στις ενότητες οι οποίες ακολουθούν.         

Εγχειρίδιο για την εκκίνηση Συνεταιρισμών του CoopStarter         


1η ενότητα Παρουσίαση καλών πρακτικών

Video

Παρουσίαση καλών πρακτικών από συνεταιρισμούς σε όλο των κόσμο.

Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας
Αναλυτική παρουσίαση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ομίλου Mondragon
Επιστροφή στις ρίζες του Συνεργατισμού
Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών Καναδάς Ριζόπουλος
Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος
Together (Μαζί)- CECOP CICOPA
Καταναλωτικός συνεταιρισμός (ΗΠΑ)
2η παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5 +, ΕΤ3 20-2-2012
1η παρουσίαση Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5+, ΕΤ3 2-1-2012
Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα (Ανιχνεύσεις ΕΤ3)
Πρόταση του Δικτύου ΚΑΠΑ για την ίδρυση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών
Ο συνεταιριστικός όμιλος του Mondragón
Οι συνεταιρισμοί ενάντια στην κρίση
Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών σε περιβάλλον κρίσης Μπρέχας

2η ενότητα Συνεταιριστική Εισφορά – Ιστορία

Εισαγωγικά Video 

Συνεταιριστική Εισφορά – Ιστορία

Αμπελάκια Ιστορία Συνεταιριστικού κινήματος Μαρούδας
100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος
Ε & S Κύπρος καταναλωτικός συνεταιρισμός
2012 Διεθνές Έτος Συνεργατισμού
Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος
Μήνυμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών Οι συνεταιρισμοί στην Δράση για το Κλίμα
Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΔΟΕ για τη Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών – Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
COVID-19 Η ανταπόκριση των Συνεταιρισμών και των άλλων φορέων της ΚΑΛΟ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας -I.L.O.
Συνέντευξη της Προέδρου της ICA Dame Pauline Green στο ΡΙΚ Κύπρος
Dame Pauline Green Η Συνεταιριστική Δεκαετία

Έντυπη έκδοση

Συνεταιριστική Εισφορά – Ιστορία

Ο Συνεταιρισμός των Πρωτοπόρων του Rochdale, που έγινε η αρχή – Σύγχρονη μορφή
Οι συνεταιρισμοί στον κόσμο σήμερα
Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία
Κύκλος εργασιών, Πληθυσμιακά, οικονομικά μεγέθη
Ιστορική Αναδρομή οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

Έντυπη έκδοση 

Θεωρητικές Σημειώσεις για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτή την  ενότητα

«Συμμετοχικές επιχειρήσεις η Αυτοάμυνα της Κοινωνίας» του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. Κεφάλαια 1,2 και 3

και

«Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) Κεφάλαιο 2

3η ενότητα Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς

Εισαγωγικά Video 

Εισαγωγή στους Συνεταιρισμούς

Παγκόσμια συνεταιριστική καμπάνια για την προώθηση των συνεταιρισμών
Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς, Αξίες, Αρχές, Ιστορία, σημερινά μεγέθη. κ. Βραγοτέρης
Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών- Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων- Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός
Δανειακό χρέος, αποσύνδεση και ρίσκα Ownership Economy Μια οικονομία που μας ανήκει
Από την Θεωρία στην πράξη Ownership Economy – Μια οικονομία που μας ανήκει
Να αυτοοργανωθούμε Ownership Economy – Μια οικονομία που ανήκει σε όλους
Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός;
SCOP: Μια συνεταιριστική και συμμετοχική επιχείρηση Une Scop, c’est quoi

 

Έντυπη έκδοση 

Εισαγωγή στους Συνεταιρισμούς

Άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και οι συνεταιρισμοί
Μορφές Οργανώσεων του Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας
Τύποι Συνεταιρισμών
Οφέλη
Ο έλεγχος από την βασική κατηγορία μελών
Οι συνεταιρισμοί ως ενώσεις προσώπων – Σωματεία

Έντυπη έκδοση

Θεωρητικές Σημειώσεις για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα

«Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) Κεφάλαια 1,3,4

4η ενότητα Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές

Εισαγωγικά Video για τις Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές

Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές
Το Συνεταιριστικό Επιχειρηματικό Μοντέλο — Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές
Συνεταιρισμοί και Συνεταιριστικές Αρχές
Συνεταιριστική Ταυτότητα- Τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών
Συνεταιριστικές Αξίες, Αρχές, Εργαλεία, Συστήματα

Έντυπη έκδοση

Εισαγωγή στις Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές

Συνεταιριστική Ταυτότητα
Διεθνής ορισμός, η διπλή φύση των συνεταιρισμών
Συνεταιριστική εκπαίδευση. Το κλειδί της επιτυχίας
Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες
Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές

Έντυπη έκδοση

Θεωρητικές Σημειώσεις για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα

«Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) Κεφάλαιο 3

Έντυπη έκδοση

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) Ελληνική έκδοση

Έντυπη έκδοση 

Η ανάλυση των συνεταιριστικών αρχών, από την Επιτροπή του Καθηγητή κ. Ian MacPherson όπως αυτές καθιερώθηκαν από την Γενική Συνέλευση της ICA το 1995

Έκδοση του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ. )

Μετάφραση του Καθηγητή κ. Κώστα Παπαγεωργίου

5η ενότητα Συνεταιριστική Διοίκηση και Οικονομία 

Εισαγωγικά Video στην Συνεταιριστική Διοίκηση και Οικονομία

Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών- Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων- Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός

Έντυπη έκδοση

Συνεταιριστική Διοίκηση και  Οικονομία

Η Τριπλή Ιδιότητα του Μέλους
Η Οργανωτική Δομή – Διοίκηση των Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
Αρμοδιότητες Οργάνων Διευκρίνιση σχέσεων μεταξύ τους
Οικονομικές Ευθύνες
Εφαρμοζόμενη Φορολογική πολιτική στους συνεταιρισμούς και στα μέλη τους στην Ελλάδα
Παράδειγμα φορολόγησης συνεταιρισμών από την Ισπανία

Έντυπη έκδοση

Θεωρητικές Σημειώσεις για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα την ενότητα

«Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) Κεφάλαιο 5 

 

6η ενότητα Σχέσεις Ομάδας – Διαχείριση Συγκρούσεων 

Εισαγωγικά Video για τις σχέσεις της Ομάδας – Διαχείριση Συγκρούσεων 

Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας
Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι
Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα
Διαχείριση Συναντήσεων
Τρόποι Λήψης Αποφάσεων
Επίλυση Συγκρούσεων

Έντυπη έκδοση

Σχέσεις Ομάδας – Διαχείρισης Συγκρούσεων

Βήματα Ίδρυσης του Συνεταιρισμού
Λειτουργία ομάδας
Διαχείριση Συγκρούσεων
Τρόποι Αποφυγής της Σύγκρουσης
Θετικά Αποτελέσματα
Αρνητικά Αποτελέσματα
Σημεία κλειδιά για ένα επιτυχημένο συνεταιρισμό – Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχία
Διαδικασία
Βήμα Νο.1: Διαμορφώνοντας μια βασική ομάδα
Σύσταση της ομάδας
Εμπλοκή των μελών
Όραμα, αξίες και στόχος
Προσδιορισμός των απαραίτητων δεξιοτήτων

Έντυπη έκδοση 

Θεωρητικές Σημειώσεις  για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα

Σημειώσεις Κύκλου σεμιναρίων Κ.Α.Ν.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε.  

7η ενότητα Νομικά Θέματα

Εισαγωγικά Video

Νομικά Θέματα 

Διαφορές φυσικών και νομικών προσώπων
Οι νομικές μορφές της ΑΜΚΕ και του σωματείου
Οι πολλές και διαφορετικές νομικές μορφές των συνεταιρισμών

8η ενότητα Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Εισαγωγικά Video

Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Λειτουργία συνεταιρισμών – Εργαλεία Εκκίνησης Γαλανός
SWOT Ανάλυση
Μοντέλο Επιχειρηματικού Καμβά

Έντυπη έκδοση

Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Βήμα Νο 2 Μελέτη σκοπιμότητας (Επιχείρηση)
Βήμα Νο 3 Επανεξέταση αποτελεσμάτων Μελέτης Σκοπιμότητας
Βήμα Νο 4 Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Επιχείρηση)

Έντυπη έκδοση 

Θεωρητικές Σημειώσεις για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα την ενότητα

«Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) Κεφάλαιο 6 

Έντυπη έκδοση 

Έννοιες Χρηματοοικονομικά – Management

Συνεταιριστική εκπαίδευση
Ιδεολογική Συνεταιριστική Εκπαίδευση
Οικονομοτεχνική ή Τεχνοκρατική Συνεταιριστική Εκπαίδευση
Θέματα Διοίκησης και Οικονομίας που θα χρειαστεί να γνωρίζουν τα μέλη αλλά και να εμβαθύνουν τα εκλεγμένα στελέχη Συμβουλίων και Επιτροπών
Οικονομικές καταστάσεις
α. Ισολογισμός
β. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης
γ. Κατάσταση Ταμειακής Ροής
Δραστηριότητες Λειτουργίας
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
δ. Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων
ε. Ανάλυση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
ε.1. Οικονομικοί Δείκτες Iσολογισμού
ε.2. Οικονομικοί δείκτες λογαριασμού αποτελεσμάτων
Στοιχειά του Συνεργατικού Μάνατζμεντ
1. Ο ρόλος του Συνεργατικού Mάνατζμεντ
2. Διαχειριζόμενοι Πόροι
3. Λειτουργίες του Συνεργατικού Mάνατζμεντ
4. Τα Μέσα του Συνεργατικού Μάνατζμεντ
5. Συντελεστές και Κατανομή Ευθυνών
5.1. Τα Μέλη ως Συντελεστές του Μάνατζμεντ
5.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Συντελεστής του Μάνατζμεντ
5.3. Το Ανώτατο Εκτελεστικό Όργανο ως Συντελεστής του Μάνατζμεντ

Εργαλειοθήκη

Μελέτη Σκοπιμότητας

Παρουσίαση Power Point 

Εργαλειοθήκη

Business Plan

Παρουσίαση Power Point

Εργαλειοθήκη

Πύλη εισόδου για την κατάρτιση του Σχεδίου Βιωσιμότητας 

Εργαλειοθήκη

Χρηματοοικονομικά 

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Δαπάνης
Χρηματοδοτικό Σχήμα Επένδυσης
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης
Αποτελέσματα Χρήσης
Ισολογισμοί
Ταμειακές Ροές
Αριθμοδείκτες
Ανάλυση Νεκρού Σημείου Πωλήσεων
Ανάλυση Πωλήσεων
Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων
Ωρίμανση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Ανάλυση Dupont
Υπολογισμός Αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης

9η ενότητα Ο Συνεταιρισμός ως Ένωση Προσώπων (Σωματείο)

Έντυπη έκδοση 

Ο συνεταιρισμός ως Ένωση Προσώπων (Σωματείο)

Βήμα Νο 5 Προετοιμασία μορφής καταστατικού – Βασικές αρχές Ένωση Προσώπων (Σωματείο)
Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν ξεκινήσει η σύνταξη του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού
Βήμα Νο 6 Κατάρτιση Καταστατικού Ένωση Προσώπων (Σωματείο)
Συνεταιριστικό Καταστατικό.
Συνήθης περιεχόμενο ενός καταστατικού
Βήμα Νο 7 Εκλογή μελών Οργάνων
Παραδείγματα ηγετών προς αποφυγήν
Βήμα Νο 8 Διαδικασία Έναρξης

Έντυπη έκδοση

Εργαλειοθήκη

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

Έντυπη έκδοση

Εργαλειοθήκη 

Καταστατικό συνεταιρισμού εργαζομένων – καταναλωτών EROSKI

Έντυπη έκδοση 

Εργαλειοθήκη

Κανονισμός λειτουργίας Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Έντυπη έκδοση 

Εργαλειοθήκη

Κανονισμός Λειτουργίας Αγροτικού Συνεταιρισμού