Πλατφόρμα Υποστήριξης Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

 

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CoopStarter 

Η σειρά ενοτήτων συνεταιριστικής κατάρτισης που ακολουθεί, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας CoopStarter 1.0 και 2.0  (Ελληνική έκδοση ιστοσελίδας εδώ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus και στην οποία συμμετείχαν συνεταιριστικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και ενώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη (την Ιταλία, το Βέλγιο, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Δανία, την Σουηδία και την Ελλάδα) με σκοπό την αναχαίτιση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα CoopStarter πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της Ένωσης  Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe).

Η μέθοδος κατάρτισης μεντόρων του CoopStarter υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ένωση των συνεταιρισμών όλου του κόσμου την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.)   και αποτελεί το εκπαιδευτικό της μοντέλο για την Συνεταιριστική Ανάπτυξη σε όλο το κόσμο στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Cooperatives for Development  Coops4dev   

Ένα άλλο αποτέλεσμα της διεθνικοποίησης του προγράμματος CoopStarter είναι η δημιουργία της Coopedia,  μιας Γνωσιακής Βάσης η οποία θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα από όλο τον κόσμο των συνεταιρισμών.   

Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί χωρίζεται σε 9 ενότητες – βήματα με σκοπό να μεταφέρει τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού. Βασίζεται κυρίως στο υποέργο ΙΟ 4 “Εγχειρίδιο CoopStarter” του Διευρωπαϊκού Προγράμματος  CoopStarter  2.0.

Για αυτά τα βήματα σου θα μπορείς να επικοινωνείς με Μέντορες της συνεργασίας CoopStarter από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,  μέσω τηλεδιασκέψεων ή οποιουδήποτε άλλου εφικτού τρόπου, για να περπατήσετε μαζί, υποστηρίζοντας την δημιουργία του συνεταιρισμού σου, ενός βιώσιμου  συνεταιρισμού ο οποίος θα καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές  και πολιτιστικές ανάγκες των μελών του και θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Για την υποστήριξη σου μπορείς να επικοινωνήσεις με μια Δομή Υποστήριξης Εκκίνησης Συνεταιρισμών του CoopStarter  από όλη την Ευρώπη  

Καλό ξεκίνημα στο εγχείρημα σου! 

 

Εγχειρίδιο για την εκκίνηση Συνεταιρισμών του CoopStarter         


1η ενότητα Παρουσίαση καλών πρακτικών

Video (1ο Επίπεδο)

Παρουσίαση καλών πρακτικών από συνεταιρισμούς σε όλο των κόσμο.

Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας
Αναλυτική παρουσίαση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ομίλου Mondragon
Η συνεταιριστική πλατφόρμα UP & GO, NEW YORK, USA
Ο Συνεταιρισμός Cheese Board, Berkley, USA
Επιστροφή στις ρίζες του Συνεργατισμού
Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών Καναδάς Ριζόπουλος
Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος
Together (Μαζί)- CECOP CICOPA
Καταναλωτικός συνεταιρισμός (ΗΠΑ)
2η παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5 +, ΕΤ3 20-2-2012
1η παρουσίαση Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5+, ΕΤ3 2-1-2012
Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα (Ανιχνεύσεις ΕΤ3)
Πρόταση του Δικτύου ΚΑΠΑ για την ίδρυση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών
Ο συνεταιριστικός όμιλος του Mondragón
Οι συνεταιρισμοί ενάντια στην κρίση
Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών σε περιβάλλον κρίσης Μπρέχας

2η ενότητα Συνεταιριστική Εισφορά – Ιστορία

Εισαγωγικά Video (1ο Επίπεδο)

Συνεταιριστική Εισφορά – Ιστορία

ILO COOP 100 – Συνεργατισμός για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρεπή εργασία από το 1920
Αμπελάκια Ιστορία Συνεταιριστικού κινήματος Μαρούδας
100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος
Ε & S Κύπρος καταναλωτικός συνεταιρισμός
2012 Διεθνές Έτος Συνεργατισμού
Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος
Μήνυμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών Οι συνεταιρισμοί στην Δράση για το Κλίμα
Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΔΟΕ για τη Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών – Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
COVID-19 Η ανταπόκριση των Συνεταιρισμών και των άλλων φορέων της ΚΑΛΟ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας -I.L.O.
Συνέντευξη της Προέδρου της ICA Dame Pauline Green στο ΡΙΚ Κύπρος
Dame Pauline Green Η Συνεταιριστική Δεκαετία

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Συνεταιριστική Εισφορά – Ιστορία

Ο Συνεταιρισμός των Πρωτοπόρων του Rochdale, που έγινε η αρχή – Σύγχρονη μορφή
Οι συνεταιρισμοί στον κόσμο σήμερα
Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία
Κύκλος εργασιών, Πληθυσμιακά, οικονομικά μεγέθη
Ιστορική Αναδρομή οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Θεωρητικές Σημειώσεις Κεφάλαια 1,2 και 3 για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτή την  ενότητα. Από τις «Συμμετοχικές επιχειρήσεις η Αυτοάμυνα της Κοινωνίας» του Δικτύου Κ.Α.Π.Α.  και το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.)

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης  (ILO)

3η ενότητα Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς

Εισαγωγικά Video (1ο Επίπεδο)

Εισαγωγή στους Συνεταιρισμούς

Παγκόσμια συνεταιριστική καμπάνια για την προώθηση των συνεταιρισμών
Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς, Αξίες, Αρχές, Ιστορία, σημερινά μεγέθη. κ. Βραγοτέρης
Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών- Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων- Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός
Δανειακό χρέος, αποσύνδεση και ρίσκα Ownership Economy Μια οικονομία που μας ανήκει
Από την Θεωρία στην πράξη Ownership Economy – Μια οικονομία που μας ανήκει
Να αυτοοργανωθούμε Ownership Economy – Μια οικονομία που ανήκει σε όλους
Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός;
SCOP: Μια συνεταιριστική και συμμετοχική επιχείρηση Une Scop, c’est quoi

 

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Εισαγωγή στους Συνεταιρισμούς

Άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και οι συνεταιρισμοί
Μορφές Οργανώσεων του Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας
Τύποι Συνεταιρισμών
Οφέλη
Ο έλεγχος από την βασική κατηγορία μελών
Οι συνεταιρισμοί ως ενώσεις προσώπων – Σωματεία

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Θεωρητικές Σημειώσεις  Κεφάλαια 1,3,4 για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα. Από το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) 

4η ενότητα Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές

Εισαγωγικά Video

Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές (1ο Επίπεδο)

Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές
Το Συνεταιριστικό Επιχειρηματικό Μοντέλο — Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές
Συνεταιρισμοί και Συνεταιριστικές Αρχές
Συνεταιριστική Ταυτότητα- Τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών
Συνεταιριστικές Αξίες, Αρχές, Εργαλεία, Συστήματα

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Εισαγωγή στις Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές

Συνεταιριστική Ταυτότητα
Διεθνής ορισμός, η διπλή φύση των συνεταιρισμών
Συνεταιριστική εκπαίδευση. Το κλειδί της επιτυχίας
Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες
Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Θεωρητικές Σημειώσεις Κεφάλαιο 3 για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα. Από το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) Ελληνική έκδοση

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Η ανάλυση των συνεταιριστικών αρχών, από την Επιτροπή του Καθηγητή κ. Ian MacPherson όπως αυτές καθιερώθηκαν από την Γενική Συνέλευση της ICA το 1995

Έκδοση του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ. )

Μετάφραση του Καθηγητή κ. Κώστα Παπαγεωργίου

5η ενότητα Συνεταιριστική Διοίκηση και Οικονομία 

Εισαγωγικά Video (1ο Επίπεδο)

Συνεταιριστική Διοίκηση και Οικονομία 

Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών- Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων- Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Συνεταιριστική Διοίκηση και  Οικονομία 

Η Τριπλή Ιδιότητα του Μέλους
Η Οργανωτική Δομή – Διοίκηση των Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
Αρμοδιότητες Οργάνων Διευκρίνιση σχέσεων μεταξύ τους
Οικονομικές Ευθύνες
Εφαρμοζόμενη Φορολογική πολιτική στους συνεταιρισμούς και στα μέλη τους στην Ελλάδα
Παράδειγμα φορολόγησης συνεταιρισμών από την Ισπανία

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Θεωρητικές Σημειώσεις Κεφάλαιο 5 για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα. Από το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.) 

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα. Edgar Parnell

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο (ICA)

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Ο Γρίφος του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου (ICA)

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας (ICA)

6η ενότητα Σχέσεις Ομάδας – Διαχείριση Συγκρούσεων 

Εισαγωγικά Video (1ο Επίπεδο)

Σχέσεις της Ομάδας – Διαχείριση Συγκρούσεων 

Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας
Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι
Ρόλοι Μέσα στην Ομάδα
Διαχείριση Συναντήσεων
Τρόποι Λήψης Αποφάσεων
Επίλυση Συγκρούσεων

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Σχέσεις Ομάδας – Διαχείρισης Συγκρούσεων

Βήματα Ίδρυσης του Συνεταιρισμού
Λειτουργία ομάδας
Διαχείριση Συγκρούσεων
Τρόποι Αποφυγής της Σύγκρουσης
Θετικά Αποτελέσματα
Αρνητικά Αποτελέσματα
Σημεία κλειδιά για ένα επιτυχημένο συνεταιρισμό – Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχία
Διαδικασία
Βήμα Νο.1: Διαμορφώνοντας μια βασική ομάδα
Σύσταση της ομάδας
Εμπλοκή των μελών
Όραμα, αξίες και στόχος
Προσδιορισμός των απαραίτητων δεξιοτήτων

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο)

Διαχείριση Συγκρούσεων  Σημειώσεις Κύκλου σεμιναρίων Κ.Α.Ν.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε.

Εισαγωγή – Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας
Παρουσίαση Power Point – Εισαγωγή

Ενότητα 1 – Ορίζοντας την Σύγκρουση
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 1

Ενότητα 2 – Κατανοώντας τις ποικίλες διαστάσεις της Σύγκρουσης
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 2

Ενότητα 3 – Στάση Απέναντι στη Σύγκρουση
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 3

Ενότητα 4 – Επικοινωνία
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 4

Ενότητα 5 – Τα συναισθήματα
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 5

Ενότητα 6 – Ισχύς
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 6

Ενότητα 7 – Ισχύς και Συνεργατική Δύναμη
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 7

Ενότητα 8 – Εξερευνώντας την πρόθεση για επίλυση
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 8

Ενότητα 9 – Χαρτογράφηση της Σύγκρουσης
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 9

Ενότητα 10 – Διεύρυνση της οπτικής μας – Ανακεφαλαίωση δεξιοτήτων
Παρουσίαση Power Point – Ενότητα 10

Γλωσσάρι Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας

  

7η ενότητα Νομικά Θέματα

Εισαγωγικά Video (1ο Επίπεδο)

Νομικά Θέματα 

Διαφορές φυσικών και νομικών προσώπων
Οι νομικές μορφές της ΑΜΚΕ και του σωματείου
Οι πολλές και διαφορετικές νομικές μορφές των συνεταιρισμών

8η ενότητα Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Εισαγωγικά Video (1ο Επίπεδο)

Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση 

Λειτουργία συνεταιρισμών – Εργαλεία Εκκίνησης Γαλανός
SWOT Ανάλυση
Μοντέλο Επιχειρηματικού Καμβά

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση (Εισαγωγή) 

Βήμα Νο 2 Μελέτη σκοπιμότητας (Επιχείρηση)
Βήμα Νο 3 Επανεξέταση αποτελεσμάτων Μελέτης Σκοπιμότητας
Βήμα Νο 4 Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Επιχείρηση)

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Ο συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Θεωρητικές Σημειώσεις Κεφάλαιο 6 για την αναζήτηση αναλυτικών πληροφοριών για αυτήν την ενότητα.  Από το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων» του Διεθνούς Γραφείου  Εργασίας (I.L.O.)  

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Έννοιες Χρηματοοικονομικά – Management 

Συνεταιριστική εκπαίδευση
Ιδεολογική Συνεταιριστική Εκπαίδευση
Οικονομοτεχνική ή Τεχνοκρατική Συνεταιριστική Εκπαίδευση
Θέματα Διοίκησης και Οικονομίας που θα χρειαστεί να γνωρίζουν τα μέλη αλλά και να εμβαθύνουν τα εκλεγμένα στελέχη Συμβουλίων και Επιτροπών
Οικονομικές καταστάσεις
α. Ισολογισμός
β. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης
γ. Κατάσταση Ταμειακής Ροής
Δραστηριότητες Λειτουργίας
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
δ. Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων
ε. Ανάλυση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
ε.1. Οικονομικοί Δείκτες Iσολογισμού
ε.2. Οικονομικοί δείκτες λογαριασμού αποτελεσμάτων
Στοιχειά του Συνεργατικού Μάνατζμεντ
1. Ο ρόλος του Συνεργατικού Mάνατζμεντ
2. Διαχειριζόμενοι Πόροι
3. Λειτουργίες του Συνεργατικού Mάνατζμεντ
4. Τα Μέσα του Συνεργατικού Μάνατζμεντ
5. Συντελεστές και Κατανομή Ευθυνών
5.1. Τα Μέλη ως Συντελεστές του Μάνατζμεντ
5.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Συντελεστής του Μάνατζμεντ
5.3. Το Ανώτατο Εκτελεστικό Όργανο ως Συντελεστής του Μάνατζμεντ

Εργαλειοθήκη (2ο Επίπεδο)

Μελέτη Σκοπιμότητας

Παρουσίαση Power Point 

Εργαλειοθήκη (2ο Επίπεδο)

Business Plan 

Παρουσίαση Power Point

Εργαλειοθήκη (3ο Επίπεδο)

Πύλη εισόδου για την κατάρτιση του Σχεδίου Βιωσιμότητας 

Εργαλειοθήκη (3ο Επίπεδο)

Χρηματοοικονομικά

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Δαπάνης
Χρηματοδοτικό Σχήμα Επένδυσης
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης
Αποτελέσματα Χρήσης
Ισολογισμοί
Ταμειακές Ροές
Αριθμοδείκτες
Ανάλυση Νεκρού Σημείου Πωλήσεων
Ανάλυση Πωλήσεων
Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων
Ωρίμανση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Ανάλυση Dupont
Υπολογισμός Αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης

9η ενότητα Ο Συνεταιρισμός ως Ένωση Προσώπων (Σωματείο)

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Ο συνεταιρισμός ως Ένωση Προσώπων (Σωματείο)

Βήμα Νο 5 Προετοιμασία μορφής καταστατικού – Βασικές αρχές Ένωση Προσώπων (Σωματείο)
Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν ξεκινήσει η σύνταξη του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού
Βήμα Νο 6 Κατάρτιση Καταστατικού Ένωση Προσώπων (Σωματείο)
Συνεταιριστικό Καταστατικό.
Συνήθης περιεχόμενο ενός καταστατικού
Βήμα Νο 7 Εκλογή μελών Οργάνων
Παραδείγματα ηγετών προς αποφυγήν
Βήμα Νο 8 Διαδικασία Έναρξης

Εργαλειοθήκη  (2ο Επίπεδο)

Ερωτήματα για ένα καταστατικό το οποίο θα βασίζεται στις Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες    

Έντυπη έκδοση (2ο Επίπεδο)

Εργαλειοθήκη

Κατευθυντήριες Γραμμές για το “Ερωτήματα για ένα καταστατικό το οποίο θα βασίζεται στις Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες”

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Καταστατικό συνεταιρισμού εργαζομένων – καταναλωτών EROSKI

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Κανονισμός λειτουργίας Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Κανονισμός Λειτουργίας Αγροτικού Συνεταιρισμού

Πρόσθετη Βιβλιογραφία (3ο Επίπεδο) 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Συνεταιρισμών Εργαζομένων