Συνεταιριστική εκπαίδευση


Στατιστικές για τους Συνεταιρισμούς (I.L.O) 

Στατιστικές για τους Συνεταιρισμούς 
Έννοιες, ταξινόμηση, εργασία και μέτρηση της οικονομικής συμβολής Έκδοση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) σχετικά με προτεινόμενες μεθόδους μέτρησης των συνεταιριστικών μεγεθών, αλλά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης ώστε να μην είναι ψευδοσυνεταιρισμός.

Συνεταιριστικές Αρχές για τον 21ο αιώνα

Η ανάλυση της αναθεώρησης των συνεταιριστικών αρχών, από την Επιτροπή του Καθηγητή κ. Ian MacPherson όπως αυτές καθιερώθηκαν από την Γενική Συνέλευση της ICA το 1995

Έκδοση του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ. )

Μετάφραση του Καθηγητή κ. Κώστα Παπαγεωργίου


 Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο (ελληνική έκδοση)

Έρευνα για το συνεταιριστικό κεφάλαιο

Ελληνική Εκδοση


Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας

Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας (ICA)

Ελληνική Μετάφραση


Ο Γρίφος του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Ο Γρίφος του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA)

Ελληνική Μετάφραση


EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών της ICA Ελληνική έκδοση

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην τελευταία παγκόσμια Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA).


“Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα”

“Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα” του Edgar Parnell
Ένα σημαντικό βιβλίο που περιγράφει τι είναι πραγματικά οι συνεταιρισμοί και πως οργανώνονται για να επιτύχουν.

Λίστα θεμάτων της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του Συνεταιριστικού Ομίλoυ Mondragon

Λίστα θεμάτων της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του Συνεταιριστικού Ομίλoυ Mondragon. (Ελληνικά)

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης
Βήματα ίδρυσης ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού