Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα (Αριστείδης Κλήμης)

Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα – Αριστείδης Ν. Κλήμης

Τόμος Πρώτος: Από την αρχαιότητα μέχρι το 1922
Τόμος Δεύτερος: Από το 1923 μέχρι το 1934/5
Τόμος Τρίτος: Από το 1935 μέχρι το 1945
Τόμος Τέταρτoς: Από το 1946 μέχρι το 1960
Τόμος Πέμτος: Από το 1961 μέχρι το 1976 (Και σύντομη περιγραφή στα νεότερα χρόνια)
Τόμος Έκτος: Οι Μεγάλοι Νεότεροι Συνεταιριστές Θεόδωρος Τζωρτζάκης (1892-1971)

Το Δίκτυο ΚΑΠΑ ευχαριστεί την κα. Ολυμπία Κλήμη Καμινάρη και τον κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου για την ευγενική παραχώρηση της ελεύθερης πρόσβασης στο βιβλίο του αείμνηστου κ. Αριστείδη Ν. Κλήμη “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, καθώς και τον κ. Παναγιώτη Ζιγκίδη για την μεταφορά της έκδοσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε όσους θα διαβάσουν το έργο αυτό θα ήταν, ίσως, χρήσιμες μερικές πληροφορίες σχετικές με τα θεωρητικά και τα πρακτικά εφόδια του συγγραφέα, πάνω στα οποία στηρίζεται και το κείμενο. Παρουσίαση του βιογραφικού του κ. Αριστείδη Ν. Κλήμη