Ιστορική αναδρομή

Υπάρχει μια πληθώρα καταγραφών για συνεταιρισμούς όπου ξεκίνησαν σαν μικρές οργανώσεις λαϊκής βάσης στην Δυτική Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα, όμως, οι πρωτοπόροι του Rochdale στο Μάντσεστερ της μεγάλης Βρετανίας θεωρούνται γενικά ως αυτοί που έθεσαν το πρωτότυπο των σύγχρονων συνεταιρισμών και οι ιδρυτές του συνεταιριστικού κινήματος κατά το έτος 1844. Το 1864 ο  Friedrich Wilhelm Raiffeisen ίδρυσε στο Heddersdorf της Γερμανίας την πρώτη πιστωτική ένωση και το έργο του ενέπνευσε την γέννηση των χρηματοοικονομικών συνεταιρισμών σε όλο τον κόσμο.

Το συνεταιριστικό κίνημα σήμερα

Οι αρχές στις οποίες στηρίχθηκαν οι πρωτοπόροι του Rochdale όσον αφορά τον τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας εξακολουθούν να είναι αποδεκτές μέχρι σήμερα ως τα θεμέλια πάνω στα οποία λειτουργούν όλοι οι συνεταιρισμοί. Οι αρχές αυτές έχουν αναθεωρηθεί και εκσυγχρονιστεί, αλλά παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν από τους πρωτοπόρους του 1844.

Σήμερα οι συνεταιρισμοί υπολογίζεται πως έχουν 1 δισεκατομμύριο μέλη και προσφέρουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Ο συνεταιρισμός των Πρωτοπόρων του Rochdale, που έγινε η αρχή…

Ιστορική Αναδρομή στην Ελλάδα