Επίλυση Συγκρούσεων

Επίλυση Συγκρούσεων

Επίλυση Συγκρούσεων

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ https://kalomathe.gr/
Η παρούσα διάλεξη «Επίλυση Συγκρούσεων» αποτελεί το έκτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Ομάδα: Ο Πυρήνας Ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ». Προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε από το Σωτήρη Λαϊνά, Ψυχολόγο & Συντονιστή Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Αστέριος Γούσιος για λογαριασμό της AddArt
Μουσική: David Mc Leod, Easy Lemon, https://incompetech.com/music/royalty-free/faq.html.
Κατηγορία
Εκπαίδευση
Άδεια
Άδεια αναφοράς προέλευσης Creative Commons (επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση)