Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές

Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές

Οι Επτά Συνεταιριστικές Αρχές

Ιρλανδική Ακαδημία Συνεταιριστικής Μάθησης

Αυτό το βίντεο εξηγεί τι είναι οι 7 συνεταιριστικές αρχές και αναλύει την κάθε συνεταιριστική αρχή.