Συνεταιριστική Ταυτότητα- Τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών

Συνεταιριστική Ταυτότητα- Τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών

Συνεταιριστική Ταυτότητα – Τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών

7-2-2020 Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. σε εκδήλωση του Κέντρου Κ.Α.Λ.Ο. Ηπείρου  με θέμα “Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες, η σχέση τους με τους φορείς Κ.Α.Λ.Ο. καλές πρακτικές.”