Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας

Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας

Εισαγωγή στην έννοια της ομάδας

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ kalomathe.gr/
Η παρούσα διάλεξη «Εισαγωγή στην Έννοια της Ομάδας» αποτελεί το πρώτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Ομάδα: Ο Πυρήνας Ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ». Προετοιμάστηκε από το Γιάννη Μπάρλα, μέλος του Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας & μέλος της Συντονιστικής Ομάδας της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΚΑΛΟ, και παρουσιάστηκε από το Σωτήρη ΛαΪνά, Ψυχολόγο & Συντονιστής Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Αστέριος Γούσιος για λογαριασμό της AddArt
Μουσική: David Mc Leod, Easy Lemon, incompetech.com/music/royalty-free/faq.html
Κατηγορία
Εκπαίδευση
Άδεια
Άδεια αναφοράς προέλευσης Creative Commons (επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση)