Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι

Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι

Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες, Φόβοι

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ kalomathe.gr/
Η παρούσα διάλεξη «Ανάγκες, Αξίες, Προσδοκίες & Φόβοι» αποτελεί το δεύτερο μάθημα της θεματικής ενότητας «Ομάδα: Ο Πυρήνας Ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ». Προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε από το Βασίλη Μπέλλη, Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας & μέλος της Συντονιστικής Ομάδας της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΚΑΛΟ.
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Αστέριος Γούσιος για λογαριασμό της AddArt
Μουσική: David Mc Leod, Easy Lemon, incompetech.com/music/royalty-free/faq.html
Κατηγορία
Εκπαίδευση
Άδεια
Άδεια αναφοράς προέλευσης Creative Commons (επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση)