Μήνυμα του Προέδρου της (ICA) για την 25η επέτειο της Δήλωσης της Συνεταιριστικής Ταυτότητας

Μήνυμα του Προέδρου της (ICA) για την 25η επέτειο της Δήλωσης της Συνεταιριστικής Ταυτότητας

4-10-2020 Μήνυμα του Προέδρου της (ICA) για την 25η επέτειο της Δήλωσης της Συνεταιριστικής Ταυτότητας