Συνεταιριστική Πλατφόρμα Βιβλιοθήκη πόρων

Συνεταιριστική Πλατφόρμα Βιβλιοθήκη πόρων

Συνεταιριστική Πλατφόρμα Βιβλιοθήκη πόρων

Τα πάντα για τους συνεταιρισμούς. Μέχρι τις 27-10-2020 έχουν καταχωρηθεί 1.621 πηγές

Μια παραγωγή της Διεθνούς Συνεταιριστικής Σύμπραξης για την προώθηση της εκκίνησης Συνεταιριστικών Πλατφορμών