28 Ιουλίου 2018 Βίτσα Ζαγορίου Συμπόσιο της «Κοινωνίας Πολιτών»

28 Ιουλίου 2018 Βίτσα Ζαγορίου Συμπόσιο της «Κοινωνίας Πολιτών»

28 Ιουλίου 2018 Βίτσα Ζαγορίου
Στο Συμπόσιο της «Κοινωνίας Πολιτών» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Βίτσα του Ζαγορίου, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Coopstarter 2.0 από τον εκπρόσωπο του Δικτύου ΚΑΠΑ Λουκά Μπρέχα. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων « Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», της Πανελληνίας Σύμπραξης Κοινωνική Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) και του Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝΜΕΚΟ).
Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων « Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» για την πρόταση του Δικτύου ΚΑΠΑ το οποίο πρότεινε την δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την εξασφάλιση φτηνών και ποιοτικών τροφίμων σε αυτή την περίοδο κοινωνικοοικονομικής κρίσης από τους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού υλικού του Coopstarter 2.0

Ανταπόκριση από την ΕΡΤ Βόλου εδώ