Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα

Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα

Μια μεγάλη αλήθεια για την Ελλάδα που περιμένει να την σώσουν οι Επενδυτές καταγράφετε στο βιβλίο “Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα” του Edgar Parnell

Ένα σημαντικό βιβλίο που περιγράφει τι είναι πραγματικά οι συνεταιρισμοί και πως οργανώνονται για να επιτύχουν.

Για το πλήρες κείμενο από τον επίλογο του βιβλίου πατήστε εδώ

Το Δίκτυο ΚΑΠΑ ευχαριστεί τον κ. Edgar Parnell για την ευγενική παραχώρηση της ελεύθερης πρόσβασης στο βιβλίο του “Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα”, μια παραχώρηση η οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την διαμεσολάβηση του Καθηγητή Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης κ. Κώστα Παπαγεωργίου ο οποίος επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κώστα Παπαγεωργίου για την προσφορά του στις νέες γενιές, καθώς και τον κ. Παναγιώτη Ζιγκίδη για την μεταφορά της έκδοσης σε ηλεκτρονική μορφή και τον κ. Σίμο Δαλκυριάδη για την επιμέλεια και μορφοποίηση του κειμένου.

«Σε περιόδους οικονομικής παρακμής, ύφεσης ή κρίσης δεν υπάρχουν λιγότεροι πόροι ούτε και μικρότερη επιθυμία για αγαθά και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο από ότι σε περιόδους άνθησης ή οικονομικής εξάπλωσης. Αυτό που μεταβάλλεται είναι η επενδυτική εμπιστοσύνη που οδηγεί στην ανάληψη επενδυτικού κινδύνου σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Κάθε οικονομία που στηρίζεται για τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι καταδικασμένη να υποφέρει από τις διακυμάνσεις της εμπιστοσύνης αυτής…Το επανεφευρεμένο συνεταιριστικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις που στόχος είναι η αναμόρφωση της οικονομίας, διότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν είναι δυνατό να αναμένεται απλώς ν’ αναγεννηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν λύσεις αυτοβοήθειας και να παρακινηθούν διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων να αναλάβουν το καθήκον ν’ αναπτύξουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως άμεση ή έμμεση κινητήριο δύναμη για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική βελτίωση».

Μια μορφή αυτοβοήθειας είναι και οι συνεταιρισμοί. Ελπίζουμε από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί και από το Δίκτυο ΚΑΠΑ, να έχει αναδειχτεί ότι οι συνεταιρισμοί διαχρονικά σε περιόδους οικονομικής παρακμής, επέτυχαν την κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, δίχως να χρειάζονται τα χρήματα των επενδυτών.

Τα απαραίτητα κεφαλαία για την ίδρυση συνεταιριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των μελών σε υπηρεσίες ή αγαθά, συγκεντρώνονται από πολλά μέλη που προσφέρουν από λίγα χρήματα, αντί από έναν επενδυτή που προσφέρει πολλά χρήματα απαιτώντας την υψηλή απόδοση των κεφαλαίων του. Τα μέλη των συνεταιρισμών δεν προσδοκούν την απόδοση των (έτσι και αλλιώς μικρών) κεφαλαίων τους αλλά την κάλυψη των αναγκών με υπηρεσίες ή αγαθά από τον συνεταιρισμό τους.

Παρουσίαση του κ. Edgar Parnell από το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.)