Για την εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

Για την εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών