Το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή σύμπραξη συνεταιριστικών οργανισμών – Grundtvig.

Το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή σύμπραξη συνεταιριστικών οργανισμών – Grundtvig.

Βρυξέλλες, 6-9 Οκτ. 2013
Tο ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α. βρέθηκε στις Βρυξέλλες σε μια πολύ σημαντική συνάντηση, στα πλαίσια μιας σύμπραξης Ευρωπαϊκών συνεταιριστικών οργανισμών στην οποία συμμετέχει.

Σκοπός της σύμπραξης είναι να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες και εμπειρίες και εν συνεχεία να προτείνουμε και να αναπτύξουμε κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη μείωση της ανεργίας (κυρίως των νέων) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν και οφείλουν να προτείνουν λύσεις, δημιουργώντας ένα πακέτο εργαλείων και εκμεταλλευόμενοι ένα μεγάλο υφιστάμενο δίκτυο συνεταιριστικών δομών υποστήριξης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ανταπόκριση εδώ.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig.