Πρώτο Webinar Παρουσίαση ReCoopAuth κ. Γριτζάς

Πρώτο Webinar Παρουσίαση ReCoopAuth κ. Γριτζάς

11-5-2020 Πρώτο από τα τρία Webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Coopstarter 2.0 για την κατάρτιση νέων για την δημιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων.
Παρουσίαση από τον Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ Γριτζά των στόχων για την δημιουργία συνεργατικής επιχείρησης ανακύκλωσης