Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

7-2-2020 Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. σε εκδήλωση του Κέντρου Κ.Α.Λ.Ο. Ηπείρου.
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία πως εφαρμόζεται στην Ευρώπη και πως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα