Έκθεση 2020 Οικονομικά στοιχεία των συνεταιρισμών όλου του κόσμου