Οι ενώσεις συνεταιρισμών δικτυώνονται

Οι ενώσεις συνεταιρισμών δικτυώνονται

H δικτύωση αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης, ενίσχυσης και αποτύπωσης της κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς των συνεταιρισμών και συγχρόνως ένα όχημα για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τις βασικές αρχές του συνεταιριστικού κινήματος.

Αυτή είναι η επιδίωξη των τεσσάρων μεγαλύτερων ομοσπονδιών-ενώσεων συνεταιρισμών της Ελλάδας -Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ), Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) και Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ)- που στις αρχές Νοεμβρίου υπέγραψαν σχετικό σύμφωνο συνεργασίας.

Η διακήρυξη συνεργασίας που συνυπέγραψαν βασίζεται στη δήλωση ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και τις από αυτήν απορρέουσες αξίες και αρχές.

Πρώτο μέλημα της επιτροπής συνεργασίας που συστάθηκε είναι η διερεύνηση του πώς μπορεί να επιλυθούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα διερευνώντας κατ’ αρχάς θέματα που αφορούν τη συνεταιριστική νομοθεσία, τη φορολογία, την εκπαίδευση και τη διασυνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας, που χαίρει της στήριξης της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και του Δικτύου ΚΑΠΑ, είναι η προσπάθεια αυτή να μετασχηματιστεί σε τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης του συνόλου των συνεταιρισμών της χώρας.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη συνεργασίας.