2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου, 26-28 Σεπ. 2018, Αθήνα

2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου, 26-28 Σεπ. 2018, Αθήνα