24-2-2020 Απαντήσεις του Διευθυντή της ICA σε αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

24-2-2020 Απαντήσεις του Διευθυντή της ICA σε αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

24-2-2020 Απαντήσεις του Γενικού Διευθυντή της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) κ. Bruno Roelants σε ενδιαφερόμενους φορείς στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τος αγροτικούς συνεταιρισμούς