4. Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών σε περιβάλλον κρίσης Μπρέχας

4. Η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών σε περιβάλλον κρίσης Μπρέχας

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) https://www.kanep-gsee.gr

1. Ποια η κατάσταση των συνεταιρισμών σε παλαιότερες κρίσεις;
2. Ποια η κατάσταση των συνεταιρισμών σήμερα;
3. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται σήμερα οι συνεταιρισμοί;
4. Παραδείγματα συνεταιρισμών σήμερα;
5. Πως οι “γνήσιες” συνεταιριστικές επιχειρήσεις βρίσκουν πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το κοινό όφελος;
6. Το οικονομικό μοντέλο – 3η συνεταιριστική αρχή.
7. Μια προσέγγιση της 3ης συνεταιριστικής αρχής. Παράδειγμα με έναν καταναλωτικό συνεταιρισμό.
8. Ποιό το κλειδί της επιτυχίας; Συνεταιριστική εκπαίδευση.
9. Τι οφέλη δίνουν άλλα συνδικάτα στα μέλη τους με εργαλείο τους συνεταιρισμούς;
10. Τι μπορούν να κάνουν τα ελληνικά συνδικάτα;
11. Ποιος ο τρόπος προώθησης των συνεταιρισμών;