SCOP: Μια συνεταιριστική και συμμετοχική επιχείρηση Une Scop, c’est quoi (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

SCOP: Μια συνεταιριστική και συμμετοχική επιχείρηση Une Scop, c’est quoi (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

Αλήθεια, πώς πάει η δημιουργία της επιχείρησής σου;

Δεν ξέρω πια..

καλά..

Πιστεύω ότι το σχέδιό μου δεν ανταποκρίνεται στο σύγχρονο κόσμο..

Γιατί; Ξέρεις, αυτό με κάνει να σκεφτώ..

Γιατί αυτό που πραγματικά θα ήθελα είναι να ριχτώ σ ένα επιχειρηματικό εγχείρημα με διαφορετικό πνεύμα και

με εργαζόμενους που να εμπλέκονται σε αυτό

Εντάξει, αλλά ξέρεις, θα μπορούσες ίσως..

Μα όχι, ξέρεις πια ότι μόνο τα κέρδη τους μετράνε, εδώ και πολύ καιρό ο άνθρωπος δεν έχει θέση σ αυτά.

Παρόλα αυτά κοίτα…

Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται είναι να εφεύρουμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της επιχείρησης

όπου το χρήμα δεν θα είναι παρά ένα «καύσιμο», ορίστε,

ένα μέσο στην υπηρεσία της επιχείρησης που θα της επέτρεπε

να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της υπεύθυνα και να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης

αλλά κυρίως να λειτουργεί έτσι ώστε όλες και όλοι που δουλεύουν εκεί

προοδεύουν συλλογικά και επωφελούνται συλλογικά!

Ναι, ναι, δηλαδή μία SCOP

Μία SCOP;

Μια συνεταιριστική και συμμετοχική επιχείρηση

Όπως όλες οι επιχειρήσεις, μία SCOP πρέπει να είναι ανταποδοτική για να αναπτυχθεί

και να προωθεί τα έργα της αλλά με πυρήνα της τη δημοκρατία

δημοκρα…

Περίμενε. Παρακαλώ;

Μπορώ να έχω έναν πίνακα;

Εναν πίνακα για το 3!

Ευχαριστώ!

Λοιπόν, σου εξηγώ..

Το μοντέλο της SCOP προσαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις και βασίζεται σε 4 θεμελιώδεις αρχές

Πρώτον, οι μισθωτοί διοικούν την επιχείρησή τους.

Μπορούν να δέχονται εξωτερικούς συνεργάτες αλλά πλειοψηφούν πάντα στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Δεύτερον : όπως όλοι οι συνεταιρισμοί η SCOP βασίζεται στην ισότιμη κατανομή

της εξουσίας

των κινδύνων

της ενημέρωσης

και βεβαίως των κερδών

Οι σημαντικές αποφάσεις ψηφίζονται από γενικές συνελεύσεις σύμφωνα με την

αρχή «ένα άτομο = μία ψήφος».

Τρίτον : διοχέτευση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στην υπηρεσία ενός σχεδίου

όποιες κι αν είναι οι δραστηριότητες

ή το μέγεθος της επιχείρησης

O σκοπός είναι να την κάνεις να διαρκέσει τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επόμενες γενιές

Τέλος, ακόμα κι αν μια συνεταιριστική επιχείρηση αναπτυχθεί διεθνώς

το κέντρο των αποφάσεών της μένει εκεί που αυτή γεννήθηκε,

είναι εξ ορισμού μια τοπική επιχείρηση

Αλλά αν το σχέδιό σου έχει κοινωνική χρησιμότητα

καλό είναι να ενταχθεί στην τοπική ανάπτυξη όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η ενέργεια, η υγεία

Υπάρχει η Scic, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικού σκοπού

Οι μηχανισμοί είναι οι ίδιοι με της SCOP

εκτός του ότι επιτρέπει να συνεταιριστούν στους κόλπους της όλοι οι δρώντες σ΄ένα σχέδιο

Οι μισθωτοί

οι εθελοντές

οι τοπικές συλλογικότητες,

ή ακόμα και οι ωφελούμενοι.

Α οκ!

Κι αν κάποιος είναι μόνος του, ισχύει το ίδιο;

Βεβαίως,

Με το να γίνει μισθωτός μιας CAE, συνεταιριστικής επιχείρησης δραστηριοτήτων και απασχόλησης,

Μπορείς να δοκιμάσεις το σχέδιό σου

όποια κι αν είναι η δραστηριότητα σου.

Θα έχεις μία επιταγή πληρωμής και η CAE αναλαμβάνει τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη

ώστε να αναπτύξεις απερίσπαστα τη δραστηριότητά σου

πλαισιωμένος από επαγγελματίες

και από ένα δίκτυο δημιουργών όπως εσύ

Οι SCOP είναι ένα ζωντανό δίκτυο παρόν σε όλες τις περιφέρειες

Είναι εκεί για να σε βοηθήσουν, σε συνοδεύουν από το ξεκίνημα του σχεδίου σου

και σ΄όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

Σου προσφέρουν συνεταιριστική, νομική, επιχειρηματική κατάρτιση,

προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και στις ανάγκες της επιχείρησής σου

Λοιπόν, ερωτήσεις;

Εεε.. έχω εγώ μία

Πώς τα ξέρεις όλα αυτά για τις Scop;

Αυτή είναι μια ιστορία που θα την πούμε κάποια άλλη φορά!