Πρόταση του Δίκτυου ΚΑΠΑ για την ίδρυση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

Πρόταση του Δίκτυου ΚΑΠΑ για την ίδρυση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

7-2-2020 Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. σε εκδήλωση του Κέντρου Κ.Α.Λ.Ο. Ηπείρου  με θέμα “Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες, η σχέση τους με τους φορείς Κ.Α.Λ.Ο. καλές πρακτικές.”

Πρόταση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Δίκτυο ΚΑΠΑ) για την ίδρυση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών οι οποίοι θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και την αναχαίτιση της ανεργίας.