Να αυτοοργανωθούμε

Να αυτοοργανωθούμε

Ownership Economy – Μια οικονομία που ανήκει σε όλους 

https://ownershipeconomy.net/

Να αυτοοργανωθούμε

Τα συνεταιριστικά συστήματα απαιτούν αλληλεγγύη και αμοιβαία ευθύνη.

 

Είναι η ανθρώπινη φύση που όταν αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση ή κρίση, οι άνθρωποι τείνουν να έρχονται κοντά και να ενώνονται περισσότερο.

 Εργάζονται σκληρά για να διασφαλίσουν ότι ικανοποιεί τις  ανάγκες όλων.

Ιστορικά οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν την τάση να αναδύονται σε περιόδους ακραίων καταστάσεων και δυσκολιών, αλλά ελλείψει σοβαρής κρίσης ή απειλής, η ενότητα τείνει να καταρρέει και η κοινωνία συνήθως επιστρέφει στο ατομικό  συμφέρον, αλλά τι μπορεί να μας εμποδίσει να κάνουμε την αλληλεγγύη, σκόπιμη επιλογή;

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να φοβούνται ότι η βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη, αντιβαίνει στις αρχές της αυτονομίας και της προσωπικής ευθύνης, ανησυχούν ότι αν εμείς ξεκινήσουμε την διάσωση ατόμων ή επιχειρήσεων, τότε αυτό θα δημιουργήσει ηθικό κίνδυνο και  τα άτομα θα σταματήσουν να εργάζονται.

Όταν παρέχεται ευημερία από τρίτους όπως από την  κυβέρνηση, αυτό μπορεί πράγματι να διευκολύνει την εξάρτηση, αλλά όταν η ιδιοκτησία κεφαλαίου είναι αποκεντρωμένη, τα άτομα αναλαμβάνουν άμεσα την ευθύνη για την ευημερία των συνανθρώπων τους (ομότιμων) και κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει, όλοι γίνονται περισσότερο αυτοεξαρτώμενοι.

Γιατί; Επειδή θεωρούν ο ένας τον άλλον συνυπεύθυνο. Ας δούμε την επιτυχία  της μικροχρηματοδότησης.

Μικροχρηματοδότες όπως η Grameen Bank πρωτοστάτησαν στη χρήση του ομαδικού δανεισμού, στον οποίο μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών όπου συνυπογράφει ο καθένας τους για δάνεια του άλλου. Εάν ένα άτομο δεν καταφέρει να εξοφλήσει το δάνειο του, τότε όλοι οι άλλοι στην ομάδα πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα.

Έτσι όταν τεθούν σε αυτήν την κατάσταση, οι επιχειρηματίες δεν εργάζονται σκληρά μόνο για να λειτουργήσουν την  επιχείρηση τους ώστε να είναι κερδοφόρα, αλλά κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι άλλοι στην ομάδα θα είναι επίσης επιτυχημένοι.

Η συνευθύνη συμβάλλει στην αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας.

Με παρόμοιο τρόπο,  οι πιστωτικές ενώσεις λειτουργούν βάσει ενός κοινού δεσμού, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε εγγυήσεις για την εξασφάλιση δανείων, εμπιστεύονται τα μέλη της κοινότητας που θα αποδεχτούν ο ένας τον άλλον συνυπεύθυνο, καθιστώντας δυνατή την έκδοση δανείων που διαφορετικά θα είχαν πολύ μεγάλο ρίσκο.

Αυτό  για να λειτουργήσει πραγματικά, η κοινότητα πρέπει να αποτελείται από άτομα που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον.

Αυτός είναι ο λόγος που οι πιστωτικές ενώσεις συνήθως περιορίζουν την συμμετοχή, σε αυτούς που είναι μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή γεωγραφική περιοχή.

Σε ένα συνεταιριστικό σύστημα ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι επιτυχημένες και κερδοφόρες, αλλά η λειτουργία μιας επιχείρησης περιλαμβάνει ρίσκα, οπότε πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κίνδυνο  χωρίς να δημιουργούμε ηθικά διλήμματα;

Οι επιχειρήσεις μπορούν να λύσουν αυτό το δίλημμα ρίσκου,  συνδεόμενες και δεσμευόμενες σε μια ομάδα εύλογου μεγέθους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν στην διασφάλιση μακροπρόθεσμης κερδοφορίας και όχι μόνο αυτό, μπορούν επίσης να εξαλείψουν πλήρως την φτώχεια για όλους που είναι εντός του κοινού δεσμού.

Οι συνεταιρισμοί του Mondragon, έχοντας από κοινού, στην κεντρική τράπεζα τους την Caja Laboral, το 10% των κερδών από τον κάθε συνεταιρισμό, που πηγαίνει σε ένα κοινό ταμείο.

Εάν μια συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα, η κεντρική τράπεζα μπορεί να της παρέχει κεφαλαιακή ρευστότητα για να την διατηρήσει σε λειτουργία.

Εάν μια επιχείρηση αποτύχει και πρέπει να κλείσει, τότε οι εργαζόμενοι από αυτήν την επιχείρηση μπορούν να απορροφηθούν σε άλλα μέρη του δικτύου, καθώς όλα τα μέλη είναι συνιδιοκτήτες του οργανισμού, μοιράζονται την ευθύνη και εργάζονται σκληρά για να διασφαλίσουν ότι κάθε επιχείρηση είναι επιτυχημένη.

Σε ένα πραγματικό συνεταιριστικό σύστημα, τα μέλη μιας ομάδας αναπτύσσουν μια μοναδική πολιτιστική ταυτότητα.

Η βάση για αυτήν την ταυτότητα θα μπορούσε να είναι ο τόπος στις οποίες ζουν, η εθνικότητά τους ή κάποιο άλλο είδος συσχέτισης ενός ατόμου με την ομάδα, η οποία γίνεται πιο σημαντική από τη δουλειά ή το επάγγελμά του.

Για παράδειγμα οι Βάσκοι στην Ισπανία μοναδικοί πολιτισμικά και γλωσσικά, θεωρούν τον εαυτό τους “Hijos de Algo” επώνυμα παιδιά, δηλαδή από μια εποχή γεννήσεων ευγενών, αλλά μεταξύ τους ο καθένας είναι ίσος.

 Ο στόχος ενός συνεταιριστικού συστήματος είναι να ανταποκριθεί στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες όλων σε αυτή την συγκεκριμένη ομάδα, αλλά εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανέργων ή υποαπασχολούμενων, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα χρειαστεί για να αποκτήσει ο καθένας πλήρη απασχόληση.

Σήμερα οι επαγγελματίες στην κοινοτική ανάπτυξη, επικεντρώνονται στην προσέλκυση θέσεων εργασίας τοπικά προσφέροντας διάφορα κίνητρα, αλλά εάν οι κοινότητες θέλουν να πάρουν σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να στοχεύουν σε νέες επιχειρήσεις που στους εργαζόμενους και δεσμεύονται πλήρως στο συνεταιριστικό δίκτυο.

Στο καπιταλιστικό σύστημα η ευθύνη για την έναρξη νέων επιχειρήσεων βαρύνει τον μεμονωμένο επιχειρηματία, αλλά σε ένα συνεταιριστικό σύστημα ένας οργανισμός υποστήριξης μπορεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να το χειριστεί, για παράδειγμα μια ομάδα έμπειρων επιχειρηματικά στελεχών του, μπορεί να αναζητήσει προληπτικά και να αξιολογήσει τις ευκαιρίες, διεξάγοντας μια έρευνα αγοράς και μελέτες σκοπιμότητας, να συγκεντρώσει την απαραίτητη χρηματοδότηση και να οργανώσει μια αποτελεσματική διαχείριση για την ομάδα.

Αυτή ήταν η προσέγγιση που υιοθέτησαν οι συνεταιρισμοί του Mondragon, καθώς το επιχειρηματικό τμήμα της Caja Laboral ήταν σε θέση να δημιουργήσει δεκάδες νέες συνεταιριστικές επιχειρήσεις με ένα εκπληκτικά χαμηλό ποσοστό αποτυχίας.

 Σήμερα εμείς τείνουμε να έχουμε μια πολύ περιορισμένη και ρομαντική αντίληψη για την επιχειρηματικότητα λόγω της εξωτερικής ανάθεσης και της στροφής προς μια οικονομία υπηρεσιών που οι επιχειρηματίες τείνουν να επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που απαιτούν πολύ λίγα φυσικά κεφάλαια, όπως μικρές επιχειρήσεις λιανικής και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, επιχειρήσεις και δημιουργικές εφευρέσεις,

Αλλά συγκεντρώνοντας τους πόρους μας θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στη βιομηχανία και σε άλλες βιομηχανίες υψηλής έντασης κεφαλαίου που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές.

Τα τεχνικά εμπόδια δεν είναι ανυπέρβλητα, συνεταιριστικά δίκτυα ευδοκιμούν καθώς αναπτύσσουν πόρους για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η πιο σημαντική πρόκληση είναι να αυτοοργανωθούμε, να συγκεντρώσουμε μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και τους στόχους τους και πρόθυμοι να δώσουν ο ένας στον άλλον αλληλεγγύη, αυτή την αίσθηση ταυτότητας και του ανήκειν που προέρχεται από το να είμαστε μιας μοναδικής και ξεχωριστής ομάδας, είναι το βασικό συστατικό.

Καθώς η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο πολύ διαιρεμένη, θα γίνει όλο και πιο σημαντικό για τα εμπνευσμένα άτομα, να χτίσουν την ενότητα και να βρουν τρόπους να συνεργαστούν.

Αυτή η καλλιεργείται μέσα στο καθένα από εμάς, πριν μπορέσουμε να οργανωθούμε σε μια συλλογικότητα, πρέπει πρώτα να οργανωθούμε εμείς οι ίδιοι ως  άτομα, πριν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα μετασχηματιστικά εργαλεία και συστήματα που θέλουμε, πρέπει πρώτα θα ευθυγραμμιστούμε με τις αξίες και τις αρχές μας, μόνο τότε θα καταφέρουμε να χτίσουμε μια οικονομία που μας ανήκει.

Υποτιτλισμός Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Music:

J.S. Bach Goldberg Variations, Aria – https://musopen.org/music/937/johann-…

Albinoni – Adagio in G minor: https://musopen.org/music/2809/tomaso…

Dvorak, Serenade for Strings, Op. 22 – IV. Larghetto: https://musopen.org/music/2683/antoni…

J.S. Bach, Cantata ”Es ist das Heil uns kommen her”: https://musopen.org/music/917/johann-…