28-29 Ιουνίου 2018 Βρυξέλλες Δεύτερη συνάντηση για την εκκίνηση του Coopstarter 2

28-29 Ιουνίου 2018 Βρυξέλλες Δεύτερη συνάντηση για την εκκίνηση του Coopstarter 2

28-29 Ιουνίου 2018 Βρυξέλλες

Δεύτερη συνάντηση στο Smart.be για την εκκίνηση του Coopstarter 2, μιας συνεργασίας Συνεταιριστικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Συνεταιριστικών Ομοσπονδιών και Οργανώσεων Νέων από όλη την Ευρώπη για την δημιουργία δομών υποστήριξης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας για νέους.

Kooperation – for en bedre verden, Co-operative College, Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., Legacoop Liguria, AEGEE, European Students’ Forum, Promo Jeunes, ESS’pace, YECN