Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στατιστικές των συνεταιρισμών από το ILO

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στατιστικές των συνεταιρισμών από το ILO

 

Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός.

Μια Έκθεση  της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O.) σχετικά με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για να ορίσει έναν φορέα ως συνεταιρισμό