Η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των συνεταιρισμών στην κρίση

Η ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των συνεταιρισμών στην κρίση

cooperativa

25% η ανεργία στην Ελλάδα, 2,8% η πτώση συνεταιριστικών θέσεων εργασίας στην Ισπανία

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου από την Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικής Οικονομίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Κυβέρνησης της Ισπανίας, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2012, συνολικά 354.357 Ισπανοί εργάζονται σε συνεταιρισμούς και κοινωνικούς συνεταιρισμούς εργασίας, 10.379 λιγότεροι εργαζόμενοι (-2,8%) κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους όπου είχε εμφανιστεί μείωση συνεταιριστικών θέσεων εργασίας κατά 1,2%