Πρόταση του Δικτυού Κ.Α.Π.Α. προς όλες τις υποψήφιες Δημοτικές Παρατάξεις